Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako" | Praise the Love of God Wholeheartedly 5:01
Best Tagalog Christian Song | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala" | Seeing God's Appearance 4:05
Latest Tagalog Christian Worship Song | "Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao" 3:49
Tagalog Christian Praise Song | "Kaugnayan sa Diyos" 5:21
Tagalog Praise Song | "Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan" | Napakasayang Mabuhay sa Pag-ibig ng  Diyos 4:22
Tagalog Worship Song | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos" | The Christian Mission 4:49
Tagalog Christian Music Video "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" Meet With the Lord 3:37
Tagalog Christian Worship  Praise Songs 2018 | Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan 3:09
Tagalog Worship Songs | "'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos" | Damhin ang Pag-ibig ng Diyos 3:40
Tagalog na Cristianong Kanta | Disidido Akong Sundin ang Diyos 5:28
Awit ng Papuri | Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos | Purihin ang Diyos nang May Pusong Nagmamahal sa Kanya 3:11
Tagalog Christian Song | "Saan ang aking tahanan" | God Is My Soul Harbor 6:37
A Cappella Song Tagalog "Tunay na Ligaya ang Maging Taong Tapat" | Ang Kaharian sa Langit ay Paraiso para sa Tapat 4:52
Kanta ng Papuri | "Maghandog ng Pag-ibig sa Diyos" | Be a New Person and Satisfy God 6:04
Kanta ng Papuri | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos (A Cappella) 5:01
Himno ng Karanasan sa Buhay | "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" | Binigyan Ako ng Diyos ng Bagong Buhay 5:32
Tagalog Music Video | Lahat ng Bansa at Lahat ng Bayan Purihin ang Makapangyarihang Diyos 4:38
Tagalog Christian Song | O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay Lubos na Maluwalhati! 4:20