Mga Himno ng Salita ng Diyos

Mga Himno ng Salita ng Diyos

Mga Kategorya ng Himno

hymns-of-experience
Mga Himno ng Karanasan sa Buhay
new
Pinakabagong mga Himno

Iba pang mga Album

experience
Mga Karanasan sa Buhay
gospel-witness
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
witness-god
Pagpapatotoo sa Diyos
know-god
Pagkilala sa Diyos
praise-god
Pagpuri sa Diyos

Mga Mood

mood-majestic-and-solemn
Dakila at Taimtim
mood-passionate
Madamdamin
mood-lyrical
Liriko
mood-lighthearted
Masaya
mood-enthusiastic
Masigasig
mood-relaxing
Nakakarelaks

Mga Himno ng Salita ng Diyos

Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan Alam Mo ba ang Katunayan ng Soberanya ng Diyos sa Pantaong Tadhana? Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan? Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian Ang Diyos sa Laman Ang Gumagawa ng Panlulupig sa Buong Sangkatauhan Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong Diwa Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos Ang mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng Salita Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang Tao Ang Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa Sangkatauhan Ang Pag-iral ng Sangkatauha’y Nakasalalay sa Diyos Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos Ang Simbolo ng Disposisyon ng Diyos Awa ng Diyos sa Sangkatauhan Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob Bumababa Ang Diyos Nang May Paghatol Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma'y Di-nagbabago Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita Sa Pagkakatawang-tao lamang ng Diyos magiging katiwala Niya ang tao Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay Siya Ang Ating Diyos Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar Niya Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala

0(Mga) Resulta ng Paghahanap