from Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

published on

Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos I Ang Diyos ay may 6,000 taong plano ng pamamahala, nahati sa tatlong yugto na tinawag na kapanahunan. Una'y Kapanahunan ng Kautusan, saka Kapanahunan ng Biyaya, at Kapanahunan ng Kaharian ang huling yugto. Kahit magkakaiba mga gawain ng Diyos, lahat nauukol sa kailangan ng tao, para mas tumpak, ukol sa mga panlilinlang ni Satanas sa paglaban sa Kanya. II Ito'y upang ibunyag dunong at pagka makapangyarihan ng Diyos, at upang ilantad kasamaan ni Satanas, turuan mga nilalang pag ibahin mabuti't masama, at makilala Diyos Mismo Pinuno ng lahat ng mga bagay, makitang malinaw na si Satanas ang kalaban ng tao, na siya'y masama, isang isinumpa, na malaman ng tao mabuti't masama, katotohana't kasinungalingan, banal at masagwa, at dakila't mababa. Layunin ng gawain ng Diyos ay pagkatalo ni Satanas, upang ibunyag dunong at kapangyarihan ng Diyos, at upang ilantad mga panlilinlang ni Satanas, sa gayon tao'y iligtas sa kanyang sakop, upang tao'y iligtas sa kanyang sakop. Gawing saksi sa Kanya ang mangmang na sangkatauhan: Hindi “Diyos” ang nagdala ng katiwalian sa tao, at tanging Diyos Mismo, Panginoon ng sangnilikha, makapagbibigay sa tao mga bagay na matatamasa't kaligtasan. Ito ay upang malaman nila na ang Diyos ang Namumuno sa lahat ng bagay, na si Satanas ay isa lamang sa Kanyang nilalang, na sa huli'y nagpasyang talikuran Siya. III Ang 6000 taong plano ng Diyos ay hinati sa tatlong yugto, upang makamit ang mga sumusunod: upang hayaan mga nilalang Niyang maging mga saksi Niya, upang malaman kalooban Niya, at makitang Siya ang katotohanan, upang malaman kalooban Niya, at makitang Siya ang katotohan. mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang tao

Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos

  • Caricamento...
Ibahagi Facebook
Ibahagi Twitter
Ibahagi Google+
Ibahagi Pinterest
Ibahagi Reddit