from Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

published on

Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao

Mga Himno ng Salita ng Diyos Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao Ang Pag ibig ng Diyos sa tao Nakakamangha at kahanga hanga Unang naipakita sa Bibliya Sa istorya ni Adan at Eba Nakaka antig at madamdamin Ang Pag ibig ng Diyos sa tao Ang umaapaw na pag ibig ng Diyos malayang ibinigay sa tao. Inosente at puro, hindi nababagabag, puno ng biyaya sa buhay. Alaga siya ng Diyos, at laging sakop ng Kanyang pakpak. Lahat ng ating salita't gawa, ay kaugnay ng Diyos at di mai wawalay. Mula nang unang likhain ang sangkatauhan, nasa isip ng Diyos, protektahan at laging bantayan Nais Niyang manalig ang tao sa Kanya (ang tao sa Kanya). At sundin ang Kanyang Salita, ito ang inasahan ng Diyos sa Sangkatauhan. Dala ang pag asang ito, sinabi ng Diyos: “Bawat puno sa hardin, Malaya kang kumain, maliban lang sa puno ng kaalaman ng mabuti't masama (mabuti't masama). 'Pagkat sa araw na kinain mo 'yon, tiyak kang mamamatay.” Mga simpleng salita, sumasagisag ng nais Niya, nagpapakita ng malasakit ng Diyos para sa atin. Sa mga simpleng salita, laman ng puso Niya'y nakita. May pag ibig ba? Malasakit at Kalinga? Ito ay nadarama, pag ibig Niya at alaga. Ng taong may konsensya at may pagkatao, may kasiyahang dala ng Kanyang biyaya. Dahil sa 'yong nadarama(nadarama), ano ngayon ang tugon mo sa Diyos? Kakapit ka ba sa Kanya? Mapitagang pag ibig lalago sa puso? At sa Diyos ay mas lalapit pa? Mahalaga ang pag ibig ng Diyos, ngunit mas mahalaga na dama't unawa ng tao. Mahalaga ang pag ibig ng Diyos, ngunit mas mahalaga na dama't unawa ng tao. mula sa ang Salita'y Nagpakita sa Katawang tao

Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao

  • Caricamento...
Ibahagi Facebook
Ibahagi Twitter
Ibahagi Google+
Ibahagi Pinterest
Ibahagi Reddit