Tagalog Christian Testimony Video | "Ano ang Pumipigil sa Akin sa Pagsunod sa Diyos?"

Setyembre 19, 2021

Isa siyang diyakono ng iglesia. Ang dalawang lider ng iglesia niya ay sabay na inaresto ng pulis. Sa takot na maaresto, iniwan niya ang kanyang tungkulin at tumakas sa ibang probinsya, halos magdulot ng pagkalugi sa gawain ng iglesia. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nakita niya na tinalikuran niya ang kanyang tungkulin sa harap ng panganib, duwag siyang kumapit sa buhay at takot sa kamatayan, at lubos na walang pananalig o katapatan sa Diyos. Puno ng pagsisisi, nagsisi siya sa harap Niya. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-asa sa Diyos, at paghahanap ng katotohanan, nagkamit siya ng pag-unawa sa kadakilaan at soberanya ng Diyos, at hindi na napipigil ng takot sa kamatayan. Kahit sa isang kapaligiran kung saan kaliwa’t kanang umaaresto at umuusig ng mga tao ang Partido Komunista ng Tsina, nagbalik pa rin siya sa kanyang iglesia at itinuloy ang paggawa sa kanyang tungkulin, pati na ang manindigan sa kanyang patotoo.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin