Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos

201
21

Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos

I
Naibalik ang tao sa dati niyang anyo.
Tungkuli'y matutupad, lugar nila'y hawak,
ayos ng Diyos ay masusunod.
May grupo na ang Diyos na sa lupa Siya'y sasambahin.
Siya ay magtatayo ng kahariang sasamba sa Kanya sa lupa.
Siya ay magtatayo ng kahariang sasamba sa Kanya sa lupa.
II
Tagumpay Niya'y magpakailanman sa lupa.
Kaaway Niya'y magpakailanman masisira.
Ibabalik nito ang plano nang tao'y lalangin.
Ibabalik nito ang plano nang lahat ay lalangin,
at ibabalik kapangyarihan Niya sa lupa,
Kapangyarihan Niya sa lahat at sa mga kaaway Niya.
Ito'y mga simbolo ng tagumpay, ng ganap Niyang tagumpay.
Ito'y mga simbolo ng tagumpay, ng ganap Niyang tagumpay.
III
Mula ngayon tao'y papasok sa kapahingahan,
papasok sa buhay na may tamang landas.
Papasok rin ang Diyos kasama ng sangkatauhan,
papasok sa walang hanggang buhay kasama ng tao.
Wala na ang pagkasala't pag-alsa.
Panaghoy sa lupa mawawala, lahat ay mawawala.
Ang mga lumalaban sa Diyos wala na sa lupa.
Diyos lang at mga taong naligtas ang mananatili.
Kanyang mga likha'y mananatili.
Kanyang mga likha'y mananatili.
Kanyang mga likha'y mananatili.
Kanyang mga likha'y mananatili.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

YouTube:http://www.youtube.com/c/AngIglesiangMakapangyarihangDiyos
Blogger: http://angiglesiangmakapangyarihangdiyos.blogspot.hk/
Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalva...
Twitter: https://twitter.com/CAGchurchtl
Instagram: https://www.instagram.com/thechurchof...
Wordpress: https://angiglesiangmakapangyarihangdiyos...
Correo: contact.tl@kingdomsalvation.org