Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos

191
12

Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos
I
Ang paghatol ng Diyos ay di lang, sa iilang salita,
sa paglinaw sa katangian ng tao,
bagkus ay pagbunyag, pakikitungo sa paglipas ng panahon.
Tratong di matumbasan ng karaniwang salita,
katotohanang di saklaw ng tao
Tanging gawang tunay na paghatol;
tanging paghatol na gabay ng pagsunod natin sa Diyos
sa puso't salita, sa isip o gawa,
siya'y tunay na makilala.
II
Dulot ay kamalayan sa wangis ng Panginoon,
at katotohanang di natin pagtalima.
"Ituturo hangari't layon ng Kanyang gawa"
at ng misteryong di saklaw ng tao.
Upang malaman ang katiwalian
at ang kapangitan sa sarili.
Tanging gawang tunay na paghatol;
tanging paghatol na gabay ng pagsunod natin sa Diyos
sa puso't salita, sa isip o gawa
siya'y tunay na makilala.
III
Ito'y epekto ng gawa ng Diyos
epekto na dulot ng paghatol.
Buod nito ay ang mabuksan ang daan, katotohanan, at ang buhay ng Diyos
sa yaong sa Kanya'y tiwala.
Ito'y gawa ng Diyos sa paghatol.
Tanging gawang tunay na paghatol;
tanging paghatol na gabay ng pagsunod natin sa Diyos
sa puso't salita, sa isip o gawa
siya'y tunay na makilala.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

YouTube:http://www.youtube.com/c/AngIglesiangMakapangyarihangDiyos
Blogger: http://angiglesiangmakapangyarihangdiyos.blogspot.hk/
Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalva...
Twitter: https://twitter.com/CAGchurchtl
Instagram: https://www.instagram.com/thechurchof...
Wordpress: https://angiglesiangmakapangyarihangdiyos...
Correo: contact.tl@kingdomsalvation.org