Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Christian Testimony Video | "Pakikinig sa Tinig ng Diyos at Pagsalubong sa Panginoon" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Pakikinig sa Tinig ng Diyos at Pagsalubong sa Panginoon" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video "Natagpuan Ko Na ang Landas Tungo sa Kaharian ng Langit"Christian Testimony Video "Natagpuan Ko Na ang Landas Tungo sa Kaharian ng Langit" Christian Testimony Video | "Ang Pagsubok Kong Ito" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Ang Pagsubok Kong Ito" (Tagalog Subtitles) Tagalog Christian Testimony Video | "Walang Hanggang Pagdurusa"Tagalog Christian Testimony Video | "Walang Hanggang Pagdurusa" Christian Testimony Video | "Ang Hiwaga ng Mga Pangalan ng Diyos" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Ang Hiwaga ng Mga Pangalan ng Diyos" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Paalam, Pangarap Kong Maging Sikat na Artista" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Paalam, Pangarap Kong Maging Sikat na Artista" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Pagbabalik sa Tamang Daan" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Pagbabalik sa Tamang Daan" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Nakilala Ko Ang Aking Sarili Dahil sa Mga Salita ng Diyos"Christian Testimony Video | "Nakilala Ko Ang Aking Sarili Dahil sa Mga Salita ng Diyos" Christian Testimony Video | "Pagiging Tapat sa Aking Tungkulin" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Pagiging Tapat sa Aking Tungkulin" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Magkasama Kaming Muli ng Panginoon"Christian Testimony Video | "Magkasama Kaming Muli ng Panginoon" Christian Testimony Video | "Mga Tanikala ng Kasikatan at Kasakiman"Christian Testimony Video | "Mga Tanikala ng Kasikatan at Kasakiman" Christian Testimony Video | "Mga Gantimpala ng Pagganap sa Tungkulin" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Mga Gantimpala ng Pagganap sa Tungkulin" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Nauuna ang Kayabangan Bago ang Pagbagsak" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Nauuna ang Kayabangan Bago ang Pagbagsak" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Paglaya Mula sa Tanikala ng Pagkakagapos"Christian Testimony Video | "Paglaya Mula sa Tanikala ng Pagkakagapos" Christian Testimony Video | "Ang Pagsasabuhay ng Kaunting Kawangis ng Tao ay Tunay na Dakila"Christian Testimony Video | "Ang Pagsasabuhay ng Kaunting Kawangis ng Tao ay Tunay na Dakila" Tagalog Christian Testimony Video | Pagkatapos ng mga kasinungalinganTagalog Christian Testimony Video | Pagkatapos ng mga kasinungalingan Christian Testimony Video | Pagtakas sa Pangil ng KamatayanChristian Testimony Video | Pagtakas sa Pangil ng Kamatayan Christian Testimony Video | "Sino'ng May Sabing Hindi Mababago ang isang Mapagmataas na Disposisyon"Christian Testimony Video | "Sino'ng May Sabing Hindi Mababago ang isang Mapagmataas na Disposisyon" Tagalog Christian Testimony Video | "Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos"Tagalog Christian Testimony Video | "Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos" Christian Testimony Video | "Paano Dapat Pahalagahan ng Isang tao ang Kanyang Tungkulin"Christian Testimony Video | "Paano Dapat Pahalagahan ng Isang tao ang Kanyang Tungkulin" Christian Testimony Video | "Ang Pagsisisi ng Isang Opisyal" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Ang Pagsisisi ng Isang Opisyal" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Isang Espirituwal na Labanan"Christian Testimony Video | "Isang Espirituwal na Labanan" Christian Testimony Video | "Ang Paglaya ng Puso"Christian Testimony Video | "Ang Paglaya ng Puso" Christian Testimony Video | "Ang Pangarap Kong Maging Isang Direktor" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Ang Pangarap Kong Maging Isang Direktor" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang"Christian Testimony Video | "Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang" Christian Testimony Video | "Pagkalag sa mga Taling Gumagapos" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Pagkalag sa mga Taling Gumagapos" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Paalam, Mapagpasaya ng Mga Tao!" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Paalam, Mapagpasaya ng Mga Tao!" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Pagbangon sa harap ng Kabiguan" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Pagbangon sa harap ng Kabiguan" (Tagalog Subtitles) Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy"Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" Tagalog Christian Movie 2019 | "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit"Tagalog Christian Movie 2019 | "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" Full Tagalog Christian Movie | "Mabuting Tao Ako!" | How to Become a Person Who Pleases GodFull Tagalog Christian Movie | "Mabuting Tao Ako!" | How to Become a Person Who Pleases God Tagalog Christian Movie | "Kaligtasan" | Have You Truly Been Saved?Tagalog Christian Movie | "Kaligtasan" | Have You Truly Been Saved?

Christian Testimony Video | "Pagiging Tapat sa Aking Tungkulin" (Tagalog Subtitles)

Buhay sa Iglesia   0  

Panimula

Christian Testimony Video | "Pagiging Tapat sa Aking Tungkulin" (Tagalog Subtitles)

Ang pangunahing tauhan ng palabas ay kontrolado nitong mga lason ni Satanas na "Mamukod-tangi at magdala ng parangal sa kanyang mga ninuno" at "Nagsusumikap ang tao na umangat; dumadaloy ang tubig pababa," at labis siyang naakit sa reputasyon at katayuan. Habang abala sa pag-fi-film ng choral show, puspusan siyang nagtatrabaho sa mga ensayo, naghihirap at nagsakripisyo, para lang mailagay siya sa harapan at makapagpasikat sa harap ng camera. Nakatutok lang sa puwesto niya habang paulit-ulit iyong nababago, namumuhay siya sa nagpapahirap na gapos ng katanyagan at katayuan. Sa wakas, sa pamamagitan ng paghahayag at paghatol ng mga salita ng Diyos, bahagya niyang naunawaan ang mga panganib at resulta ng kanyang sariling makademonyong disposisyon at ng kanyang paghahangad ng kasikatan, pakinabang, at katayuan. Nagsimula siyang makadama ng pagsisisi at tinalikuran na ang paghahangad ng reputasyon at katayuan. Sa halip, tumuon siya sa paggawa nang mabuti sa kanyang tungkulin habang mariing nakatapak sa lupa ang mga paa, at pag-awit nang maganda upang magbigay kapurihan at magpatotoo sa Diyos. Sa paggawa noon, nadama niya ang kapayapaan at kaligayahan sa pagsasagawa ng katotohanan.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

【Freepik】

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos