Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob: Kabanata 10" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob: Kabanata 10" (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob: Kabanata 10" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob: Kabanata 10" (Sipi 1) Kailangan ng Tiwaling Sangkatauhan Higit sa Lahat ang Pagliligtas ng Diyos na nagkatawang-tao Sipi 3Kailangan ng Tiwaling Sangkatauhan Higit sa Lahat ang Pagliligtas ng Diyos na nagkatawang-tao Sipi 3 Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan (Sipi 3)Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan (Sipi 3) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob: Kabanata 27" (Sipi I)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob: Kabanata 27" (Sipi I) Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan (Sipi 1)Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan (Sipi 1) Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao (Sipi 2)Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao (Sipi 2) Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos (Sipi 1)Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob: Kabanata 29" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob: Kabanata 29" (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (03-22-2020)Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (03-22-2020) Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita (Sipi 1)Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita (Sipi 1) Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos (Sipi 2)Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos (Sipi 2) Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos (Sipi 3)Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos (Sipi 3) Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” (Sipi 2)Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” (Sipi 2) Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos (Sipi 3)Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos (Sipi 3) Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan (Sipi 1)Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan (Sipi 1) Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos (Sipi 1)Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos (Sipi 1) Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao (Sipi 3)Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao (Sipi 3) Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” (Sipi 3)Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” (Sipi 3) Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao (Sipi 1)Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao (Sipi 1) Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan(Sipi 4)Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan(Sipi 4) Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan (Sipi 2)Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan (Sipi 2) Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan (Sipi 1)Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan (Sipi 1) Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” (Sipi 1)Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Tungkol sa Biblia (1)" (Sipi 4)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Tungkol sa Biblia (1)" (Sipi 4) Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (03-10-2020)Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (03-10-2020) Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan (Sipi 2)Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan (Sipi 2) Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan (Sipi 3)Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan (Sipi 3) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan" (Sipi 2) Napakapayak ba ng Gawain ng Diyos na Tulad ng Inaakala ng Tao? (Sipi 1)Napakapayak ba ng Gawain ng Diyos na Tulad ng Inaakala ng Tao? (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao" (Sipi 8)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao" (Sipi 8) Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos (Sipi 4)Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos (Sipi 4) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (03-05-2020)Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (03-05-2020) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Napakapayak ba ng Gawain ng Diyos na Tulad ng Inaakala ng Tao" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Napakapayak ba ng Gawain ng Diyos na Tulad ng Inaakala ng Tao" (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 12)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 12) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 6)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 6) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob Kabanata 26" (Sipi I)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob Kabanata 26" (Sipi I) Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (03-01-2020)Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (03-01-2020) Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan (Sipi 3)Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan (Sipi 3) Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (02-29-2020)Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (02-29-2020) Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan (Sipi 1)Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan (Sipi 1) Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 1)Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 1) Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan (Sipi II)Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan (Sipi II) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 8)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 8) Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan (Sipi 2)Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan (Sipi 2) Ang mga Nakakakilala Lamang sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos (Sipi 2)Ang mga Nakakakilala Lamang sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos (Sipi 2) Alam Mo Ba? Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao (Sipi 1)Alam Mo Ba? Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Dapat Mong Hanapin ang Paraan para Makaayon kay Cristo" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Dapat Mong Hanapin ang Paraan para Makaayon kay Cristo" (Sipi 2) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 12)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 12) Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Sipi 2)Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinatahanan ng Diyos" (Sipi 4)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinatahanan ng Diyos" (Sipi 4) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 2) Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan (Sipi 2)Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan (Sipi 2) Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan (Sipi 8)Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan (Sipi 8) Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (02-19-2020)Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (02-19-2020) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 5)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 5) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon" (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao" (Sipi 2) Yaon Lamang mga Nakakaalam sa Gawain ng Diyos Ngayon ang Maaaaring Maglingkod sa Diyos (Sipi 2)Yaon Lamang mga Nakakaalam sa Gawain ng Diyos Ngayon ang Maaaaring Maglingkod sa Diyos (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 8)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 8) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinatahanan ng Diyos" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinatahanan ng Diyos" (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (02-14-2020)Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (02-14-2020) Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos (Sipi 3)Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos (Sipi 3) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 5)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 5) Araw-araw na mga Salita ng Diyo | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyo | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 3)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 3) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 14)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 14) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 2) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 6)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 6) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 12)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 12) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 4)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 4) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 5)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 5) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 15)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 15) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 1) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 2)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 10)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 10) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 6)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 6) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 10)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 10) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 3)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 3) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 16)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 16) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 2)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" (Sipi 3)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" (Sipi 3) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 1) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 13)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 13) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 11)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 11) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 11)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 11) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" (Sipi 5)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" (Sipi 5) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 7)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 7) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 4)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 4) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 8)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 8) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 5)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 5) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 7)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 7) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 8)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 8) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 8)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 8) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" (Sipi 1) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 5)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 5) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 10)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 10) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 17)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 17) Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 5)Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 5) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 4)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 4) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 15)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 15) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" (Sipi 11)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" (Sipi 11) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain" (Sipi 4)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain" (Sipi 4) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 3)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 3) Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 2)Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 10)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 10) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" (Sipi 10)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" (Sipi 10) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" (Sipi 9)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" (Sipi 9) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" (Sipi 7)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" (Sipi 7) Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 7)Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 7) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 3)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 3) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 14)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 14) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" (Sipi I)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" (Sipi I) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi I)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi I) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi III)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi III) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi II)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi II) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi VI)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi VI)

Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao (Sipi 2)

Mga Pagsasalaysay ng Salita ng Diyos   0  

Panimula

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: "Ang gawain na Aking pinamamahalaan ng libu-libong taon ay ganap na nabubunyag lamang sa tao sa mga huling araw. Ngayon Ko lamang nabuksan ang buong misteryo ng Aking pamamahala sa tao. Batid ng tao ang layunin ng Aking gawa at bukod pa ay nakaunawa na sa lahat ng Aking mga misteryo. At nasabi Ko sa tao ang lahat ng tungkol sa hantungan na kanyang inaalala. Naipahayag Ko na sa tao ang lahat ng Aking mga misteryo na nakatago nang mahigit sa 5,900 taon. Sino si Jehova? Sino ang Mesias? Sino si Jesus? Dapat ay alam ninyo ang lahat ng mga ito. Ang Aking gawa ay umiikot sa mga pangalang ito. Naunawaan ba ninyo iyan? Paano dapat ipahayag ang Aking banal na pangalan? Paano dapat ipalaganap ang Aking pangalan sa alinman sa mga bansa na tumawag sa Akin sa alinman sa Aking mga pangalan? Ang Aking gawain ay lumalawak na, at Aking ipapalaganap ang kabuuan nito sa alinman at sa lahat ng mga bansa. Dahil ang Aking gawain ay naisagawa sa inyo, pupuksain Ko kayo gaya nang pinuksa ni Jehova ang mga pastol sa lahi ni David sa Israel, na naging dahilan ng inyong pagkalat sa bawat bansa. Dahil sa mga huling araw, dudurugin Ko ang lahat ng mga bansa sa maliliit na piraso at maging dahilan na ikalat muli ang mga tao. Sa muli Kong pagbabalik, ang mga bansa ay mahahati na sa mga hangganang itinakda ng Aking nagliliyab na apoy. Sa oras na iyon, ipapakilala Kong muli ang Aking Sarili sa sangkatauhan tulad ng nakapapasong araw, na ipinapakita ang Aking Sarili nang lantaran sa kanila sa wangis ng Banal na Isa na hindi pa nila kailanman nakita, na naglalakad sa napakaraming bansa, gaya ng Ako, si Jehova, ay minsang lumakad kasama ng mga tribo ng Judio. Simula niyon, pamumunuan Ko ang sangkatauhan sa kanilang mga buhay sa daigdig. Tiyak na makikita nila ang Aking kaluwalhatian, at tiyak na makikita rin nila ang haliging ulap sa himpapawid upang pamunuan sila sa kanilang mga buhay, dahil magpapakita Ako sa mga banal na lugar. Makikita ng tao ang Aking araw ng pagkamatuwid, at gayon din ang Aking maluwalhating pagpapakilala. Magaganap iyan kapag naghahari Ako sa buong daigdig at dinadala ang marami Kong anak sa kaluwalhatian. Sa lahat ng dako sa daigdig, yuyuko ang mga tao, at ang Aking tabernakulo ay matatag na itatayo sa gitna ng sangkatauhan, sa ibabaw ng bato ng gawain na Aking isinasagawa ngayon. Ang mga tao ay maglilingkod din sa Akin sa templo. Ang altar, na binalutan ng marurumi at nakasusuklam na mga bagay, ay Aking dudurugin at itatayong muli. Ang mga bagong silang na tupa at guya ay ihahain sa banal na altar. Gigibain Ko ang templo ng kasalukuyan at magtatayo ng bago. Ang templo na nakatayo ngayon, na puno ng kasuklam-suklam na mga tao, ay guguho, at ang Aking itinatayo ay mapupuno ng mga lingkod na tapat sa Akin. Muli silang maninindigan at paglilingkuran Ako alang-alang sa kaluwalhatian ng Aking templo. Tiyak na makikita ninyo ang araw kung saan tatanggapin Ko ang dakilang kaluwalhatian, at tiyak na makikita rin ninyo ang araw kapag Aking ginigiba ang templo at nagtatayo ng bago. Gayon din, tiyak na makikita ninyo ang araw ng pagdating ng Aking tabernakulo sa mundo ng mga tao. Habang winawasak Ko ang templo, dadalhin Ko rin ang Aking tabernakulo sa mundo ng mga tao; ito ay magiging katulad ng kapag nakikita ng mga tao na bumababa Ako. Pagkatapos Kong durugin ang lahat ng mga bansa, titipunin Ko silang muli, magmula noong itinatayo ang Aking templo at itinatatag ang Aking altar, upang ang lahat ay maaaring maghandog sa Akin ng mga alay, maglingkod sa Akin sa Aking templo, at matapat na ilaan ang kanilang mga sarili sa Aking gawain sa mga bansang Gentil. Sila ay magiging katulad sa mga Israelita sa kasalukuyan, ginayakan ng kasuotan at korona ng saserdote, sa kaluwalhatian Ko, si Jehova, sa gitna nila, at ang Aking kamahalan ay umaali-aligid sa kanila at nananatili sa kanila. Ang Aking gawain sa mga bansang Gentil ay ipapatupad sa parehong paraan. Tulad ng Aking gawain sa Israel, gayon din ang gawain Ko sa mga bansang Gentil, sapagkat palalawakin Ko ang Aking gawain sa Israel at ipapalaganap ito sa mga bansa ng mga Gentil."

Hinango mula sa “Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao”

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos