Christian Music Video | "Pag-ibig sa Diyos Laging Awitin" (Tagalog Subtitles)

Disyembre 23, 2019

Inaawit Kanyang pagkakatawang-tao.

Sa Kanyang luklukan inaangat tayo,

'di na tayo titingin sa langit, nananabik.

Makapangyarihang Diyos kaharap natin.

Ginagabayan tayo,

sa katotohanan.

Salita N'ya'y tinatamasa.

Katotohana'y inuunawa.

Taos nating mahal ang Diyos,

kita nating kaibig-ibig S'ya.

Pinupuri natin S'ya,

'di mailarawan kariktan N'ya.

Pag-ibig sa Diyos laging awitin.

Mas matamis ang ating damdamin.

'Pag mas kumakanta tayo,

mahal natin S'yang lalo!

Inaawit natin matuwid na paghatol ng Diyos.

Salita N'ya'y nililinis, inililigtas tayo,

inihahayag likas na pagkatao

at kanyang katiwalian.

Salita N'ya'y pinadadalisay

masamang disposisyon natin,

ginagawa tayong bago.

Natakasan natin mga puwersa ni Satanas.

Nakikita natin pag-ibig N'ya'y tunay.

Kayganda Kanyang katuwiran,

kaytamis Kanyang kabanalan.

'Di natin S'ya kayang mahalin nang sapat.

Pagpuri sa Diyos, 'di natin mapigilan.

Walang nakapaglalayo sa atin at sa Diyos.

Pag-ibig sa Diyos laging awitin.

Mas matamis ang ating damdamin.

'Pag mas kumakanta tayo,

mahal natin S'yang lalo!

Salita ng Diyos namamahala sa buhay ng kaharian.

Nabubuhay tayo sa liwanag.

Malaya tayo sa katotohanan.

Pagsamba'y buong puso't katapatan.

Tayo'y matalik N'yang kaibigan,

tapat S'yang pinaglilingkuran.

Dala ang pasanin para sa Kanya,

tungkulin nati'y ginagampanan,

laging sumusulong sa pagmamahal sa Kanya.

Mahal natin S'ya ngayon, pasakop sa Kanya,

pinakamalaking galak, mabuhay para sa Kanya.

Makapangyarihang Diyos, purihin Ka!

Sasambahin Ka magpasawalang-hanggan!

Pag-ibig sa Diyos laging awitin.

Mas matamis ang ating damdamin.

'Pag mas kumakanta tayo,

mahal natin S'yang lalo!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin