Awit ng Taos-pusong Pagkapit

240
32

Awit ng Taos-pusong Pagkapit

Narito S'ya, S'ya'y D'yos sa laman.
Wika't gawa Niya ay totoong lahat.
Dunong N'ya't pagkamat'wid, mahal ko.
Nakita't nakamtan S'ya, kaypalad ko.
Narito S'ya, S'ya'y D'yos sa laman.
Wika't gawa N'ya, totoong lahat.
Dunong N'ya't pagkamat'wid, mahal ko.
Nakita't nakamtan S'ya, kaypalad ko.
Puso't pag-ibig N'ya'y angkin.
Ibigi't sundan S'ya, o aking sinta.
S'ya'y iniibig, kaytamis, nagtitiis para sa Kanya.
Kamtin at ibigin S'ya, mabuhay para sa Kanya.

Puso ko, bigay sa Kanya, ako'y masaya.
Pagkatao ko'y Kanya, ito'ng buhay ko.
Ibigin S'ya't paglingkuran, karangalan ko.
Puso'y wala nang nais, kuntento na.
Mahalin loob N'ya't isip, mga ligalig Niya.
Nais ko ay sumaya at masiyahan Siya.
Tungkulin sa bahay ng D'yos, tinutupad.
Sundin S'ya, maging tapat, sarili ay ihandog.
Puso't pag-ibig N'ya ako ay naakit.
Ibigin S'ya't sundan, o aking sinta.
S'ya'y iniibig, kaytamis, nagtitiis para sa Kanya.
Kamtin at ibigin Siya, mabuhay para sa Kanya.

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

YouTube:http://www.youtube.com/c/AngIglesiangMakapangyarihangDiyos
Blogger: http://angiglesiangmakapangyarihangdiyos.blogspot.hk/
Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalva...
Twitter: https://twitter.com/CAGchurchtl
Instagram: https://www.instagram.com/thechurchof...
Wordpress: https://angiglesiangmakapangyarihangdiyos...
Correo: contact.tl@kingdomsalvation.org