Tagalog Christian Music | "Ginagantimpalaan ng Diyos nang Higit Doble ang mga Nakikiisa sa Kanya"

Agosto 15, 2021

Kung araw-araw espirituwal kang namumuhay,

puso mo'y sa Diyos ibibigaylalo pa paglipas ng oras.

Espiritu mo'y lalakas, kalagayan mo'y gaganda.

Banal na Espiritu'y gagabayan kaat mas pagpapalain ka.

Para may Banal na Espiritubuhay espirituwal n'yo,

makiisa sa Diyos, lupigin sarili n'yo.

'Wag sundin lang ang tuntunin.

I

Ito ang dapat makamtam ng tao.

Kaya't ibigay n'yo lahat sa mga bagay na 'to.

Kaya't laging sabi ng Diyos,

"Lahat na kaisa Ko,higit doble Aking ipapabuya."

Kaya't laging sabi ng Diyos,

"Lahat na kaisa Ko,higit doble Aking ipapabuya."

Kaya't laging sabi ng Diyos,

"Lahat na kaisa Ko,higit doble Aking ipapabuya."

Kaya't laging sabi ng Diyos,

"Lahat na kaisa Ko,higit doble Aking ipapabuya."

Lalo kang nagsisikap,lalong nababaling sa Diyos puso mo.

'Pag naabot mo na ang katayuan,makakamit ng Diyos puso mo.

Sa Diyos ka lang,walang makakaagaw sa puso mo.

Laging ipapakita salita N'ya sa'yo

at ang 'di alam, ipapaalam N'ya sa'yo.

II

Lahat ito'y matatamo kung ika'y nakikiisa.

Kaya't laging sabi ng Diyos,

"Lahat na kaisa Ko,higit doble Aking ipapabuya."

Kaya't laging sabi ng Diyos,

"Lahat na kaisa Ko,higit doble Aking ipapabuya."

Lahat ito'y matatamo kung ika'y nakikiisa.

Matatamo 'to kung ika'y nakikiisa.

Lahat ito'y matatamo kung ika'y nakikiisa.

Matatamo 'to kung ika'y nakikiisa.

Kaya't laging sabi ng Diyos,

"Lahat na kaisa Ko,higit doble Aking ipapabuya."

Kaya't laging sabi ng Diyos,

"Lahat na kaisa Ko,higit doble Aking ipapabuya."

Kaya't laging sabi ng Diyos,

"Lahat na kaisa Ko,higit doble Aking ipapabuya."

Kaya't laging sabi ng Diyos,

"Lahat na kaisa Ko,higit doble Aking ipapabuya."

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger