"Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Clip 8 - Paano Makakamit ang Daan ng Buhay na Walang Hanggan

"Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Clip 8 - Paano Makakamit ang Daan ng Buhay na Walang Hanggan

1135 |Oktubre 23, 2018

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

I-share

Kanselahin