"Ang Aking Pinili" Tagalog Testimony Video

"Ang Aking Pinili" Tagalog Testimony Video

698 |Disyembre 29, 2020

Habang ibinabahagi ang ebanghelyo, ilegal na inaresto ng pulis ng CCP ang pangunahing tauhan at ikinulong sa loob ng labing-apat na araw. Sa panahong ito, ginamit ng pulis ang kinabukasan ng anak niya at ang trabaho ng asawa niya para puwersahin siya na ipagkanulo ang Diyos at bitawan ang kanyang pananampalataya. Dahil sa pananakot at pagmamanipula ng CCP, sinubukan ng asawa niya na bigyan siya ng gantimpala at pagbantaan siya para bitawan niya ang kanyang pananampalataya. Masyado siyang nalito at nasaktan, habang nahaharap sa pagpili sa pagitan ng kanyang pamilya at pananampalataya. Paano makakatulong ang patnubay ng mga salita ng Diyos para makita ang mga pandaraya ni Satanas at tumayong saksi? Ano ang naunawaan niya mula sa karanasang ito, at ano ang pinili niya sa huli? Panoorin niyo ang Ang Aking Pinili.

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

I-share

Kanselahin