Christian Testimony Video | "Paano Dapat Pahalagahan ng Isang tao ang Kanyang Tungkulin"

Christian Testimony Video | "Paano Dapat Pahalagahan ng Isang tao ang Kanyang Tungkulin"

351 |Mayo 29, 2020

Sinasabi nila na "Daig ng mautak ang malakas," at ang pagsisikap na mamukod-tangi at tingalain ang hangad ng karamihan. Ang pangunahing tauhan sa video na ito ay hindi naiiba. Isang dating estudyante sa kolehiyo, matapos siyang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, lagi niyang hinangad na gumawa ng tungkulin sa iglesia na nagtutulot sa kanya na mamukod-tangi at hangaan nang lubos ng iba. Kapag binibigyan siya ng mga tungkuling hindi kapansin-pansin, naiinis siya at nagiging negatibo, pakiramdam niya ay nasisira ang kanyang katayuan at magandang reputasyon, at hindi siya makasunod at makapagpasakop. Paano niya nakita ang ugat ng kanyang paghihirap sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos? At paano niya natanto na mali ang kanyang mga pananaw tungkol sa paghahangad, at mapayapang natanggap ang bawat tungkuling itinalaga sa kanya? Kung madalas na nakikita mo ang iyong sarili na di makawala sa ganitong uri ng paghihirap, panoorin ang pagsasalaysay ng pangunahing tauhan tungkol sa kanyang mga karanasan at alamin kung paano niya ito napagtagumpayan.

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

I-share

Kanselahin