Tagalog Christian Testimony Video | "Paano ko Nabago ang Aking Mapagmataas na Sarili"

Setyembre 9, 2021

Ang bida ay may mahigit apat na taon ng propesyonal na karanasan sa interior design. Nang tanggapin niya ang responsibilidad sa props at mga set para sa mga pelikula ng iglesia, sinubukan niyang pakinabangan ang karanasang ito sa kanyang tungkulin. Lagi siyang nakakapit sa sarili niyang mga pananaw, siya ay mapagmataas, mapagmagaling, at bihirang tumanggap ng mga ideya ng ibang mga tao. Nakapigil ito sa kanyang mga kapatid at humantong sa maraming pagkakamali, at kinailangang ulitin ang mga bagay-bagay at naantala ang pag-usad ng shooting. Matapos malantad at mahatulan ng mga salita ng Diyos, nagtamo siya ng kaunting pagkaunawa tungkol sa kanyang likas na pagmamataas at natutong kamuhian iyon. Natanto rin niya na hindi niya magagawa nang maayos ang kanyang tungkulin kapag umasa lamang siya sa sarili niyang karanasan at mga kalakasan. Sinimulan niyang sadyang talikuran ang kanyang mapagmataas na disposisyon at nagtuon siya sa paghahanap sa katotohanan. Nang kalimutan niya ang kanyang sarili at tanggapin niya ang mga opinyon ng iba, nagsimula siyang magsabuhay ng wangis ng tao.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin