Tagalog Christian Testimony Video | "Pag-aani ng Bunga Mula sa Pagiging Natabasan at Napakitunguhan"

Agosto 26, 2021

Sa Pag-aani ng Bunga Mula sa Pagiging Natabasan at Napakitunguhan, dahil may kaunting kakayahan ang bida at nakikita niya ang ilang resulta sa kanyang tungkulin, nagsisimula siyang magkaroon ng mataas na pagtingin sa kanyang sarili, maging mas mapagmataas at hambog, at hindi pansinin ang lahat ng iba pa. Ginagawa niya ang anumang gusto niya at ginagambala ang gawain ng iglesia. Dalawang beses siyang tinabasan at iwinasto sa paraan na nag-iiwan ng alaalang di-malilimutan sa kanyang puso, at sa pamamagitan ng paghahayag at paghatol ng mga salita ng Diyos, nagtatamo siya ng kaunting pagkaunawa sa kanyang sariling likas na pagmamataas at natututong pahalagahan na hindi palalagpasin ng matuwid na disposisyon ng Diyos ang kasalanan. Nagkakaroon siya ng kaunting pagpipitagan sa Diyos at nagsisimulang magtuon sa paghahanap sa katotohanan at kumilos ayon sa prinsipyo sa kanyang tungkulin. Tunay niyang nadarama na sa pamamagitan lamang ng paghatol at pagkastigo ng Diyos maaaring malinis at mabago ang tiwaling disposisyon, at na ang matabasan, maiwasto, mahatulan, at makastigo ay ang pinakadakilang pagmamahal at proteksyon ng Diyos sa sangkatauhan.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger