Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas"

1423 |Disyembre 25, 2017

Ang Diyos ay ang Simula,

Ang Diyos ay ang Simula,

Ang Diyos ay ang Simula,

at ang Wakas,

at ang Wakas,

at ang Wakas.

Ang Diyos ay ang Tagahasik,

Ang Diyos ay ang Tagahasik,

Ang Diyos ay ang Tagahasik,

at ang Tagaani (ang Tagaani).

Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas; ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani.

Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas; ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani.

Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas; ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani.

hayagang naging laman ang Diyos para sa

layunin ng paghahatid sa bagong kapanahunan,

at, siyempre, nang maghatid Siya sa bagong kapanahunan,

Sabay Niya ring tinapos ang naunang kapanahunan.

Ang Diyos ay ang Simula (Ang Diyos ay ang Simula) at ang Wakas (at ang Wakas);

Siya Mismo ang gumawa ng Kanyang gawain

at kaya dapat Siya Mismo ang magtapos

ng unang kapanahunan.

Iyon ang patunay na tinalo Niya si Satanas

(tinalo Niya si Satanas ) at nilupig ang mundo,

ang patunay na nilupig Niya ang mundo. Ha! Ha! Ha! Ha!

Tuwing gumagawa Siya Mismo sa gitnang tao,

ito ay simula ng isang bagong labanan.

Kung walang pagsisimula ng bagong gawain, natural na walang pagtatapos ng luma.

At walang konklusyon ng luma ang patunay na ang pakikipagdigma kay Satanas,

na ang pakikipagdigma kay Satanas ay magtatapos pa lang. (Ha!)

Tanging kung ang Diyos Mismo ang dumating sa mga tao

at magdadala ng bagong gawain

ay doon lamang ganap na makakalaya

ang tao mula sa sakop ni Satanas, sa sakop ni Satanas,

at makakuha ng isang bagong buhay

at bagong simula.

Kung hindi, maninirahan magpakailanman ang tao sa

lumang kapanahunan

at maninirahan magpakailanman sa ilalim ng

lumang impluwensya ni Satanas,

ilalim ng

lumang impluwensya ni Satanas. Ha! Ha! Ha! Ha!

Sa bawat kapanahunan na pinamunuan ng Diyos,

may bahagi ng tao na napapalaya,

at sa gayon lumalago ang tao kasama ang gawain

ng Diyos patungo sa bagong kapanahunan.

Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay para sa lahat

ng mga taong sumusunod sa Kanya.

Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay, ay tagumpay

para sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya.

Sa bawat kapanahunan na pinamunuan ng Diyos,

may bahagi ng tao na napapalaya,

at sa gayon lumalago ang tao kasama ang gawain

ng Diyos patungo sa bagong kapanahunan.

Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay para sa

lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya.

Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay para sa lahat

ng mga taong sumusunod sa Kanya.

Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas

Ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani

mula sa Ang Salita’y Nagpakita sa Katawang-tao

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Leave a Reply

I-share

Kanselahin