Ang Diyos ay ang simula at ang wakas

216
23

Ang Diyos ay ang simula at ang wakas

Ang Diyos ay ang Simula,
Ang Diyos ay ang Simula,
Ang Diyos ay ang Simula,
at ang Wakas,
at ang Wakas,
at ang Wakas.
Ang Diyos ay ang Tagahasik,
Ang Diyos ay ang Tagahasik,
Ang Diyos ay ang Tagahasik,
at ang Tagaani (ang Tagaani).

Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas; ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani.
Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas; ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani.
Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas; ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani.

hayagang naging laman ang Diyos para sa
layunin ng paghahatid sa bagong kapanahunan,
at, siyempre, nang maghatid Siya sa bagong kapanahunan,
Sabay Niya ring tinapos ang naunang kapanahunan.
Ang Diyos ay ang Simula (Ang Diyos ay ang Simula) at ang Wakas (at ang Wakas);
Siya Mismo ang gumawa ng Kanyang gawain
at kaya dapat Siya Mismo ang magtapos
ng unang kapanahunan.
Iyon ang patunay na tinalo Niya si Satanas
(tinalo Niya si Satanas ) at nilupig ang mundo,
ang patunay na nilupig Niya ang mundo. Ha! Ha! Ha! Ha!
Tuwing gumagawa Siya Mismo sa gitnang tao,
ito ay simula ng isang bagong labanan.
Kung walang pagsisimula ng bagong gawain, natural na walang pagtatapos ng luma.

At walang konklusyon ng luma ang patunay na ang pakikipagdigma kay Satanas,
na ang pakikipagdigma kay Satanas ay magtatapos pa lang. (Ha!)

Tanging kung ang Diyos Mismo ang dumating sa mga tao
at magdadala ng bagong gawain
ay doon lamang ganap na makakalaya
ang tao mula sa sakop ni Satanas, sa sakop ni Satanas,
at makakuha ng isang bagong buhay
at bagong simula.
Kung hindi, maninirahan magpakailanman ang tao sa
lumang kapanahunan
at maninirahan magpakailanman sa ilalim ng
lumang impluwensya ni Satanas,
ilalim ng
lumang impluwensya ni Satanas. Ha! Ha! Ha! Ha!
Sa bawat kapanahunan na pinamunuan ng Diyos,
may bahagi ng tao na napapalaya,
at sa gayon lumalago ang tao kasama ang gawain
ng Diyos patungo sa bagong kapanahunan.
Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay para sa lahat
ng mga taong sumusunod sa Kanya.
Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay, ay tagumpay
para sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya.
Sa bawat kapanahunan na pinamunuan ng Diyos,
may bahagi ng tao na napapalaya,
at sa gayon lumalago ang tao kasama ang gawain
ng Diyos patungo sa bagong kapanahunan.
Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay para sa
lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya.
Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay para sa lahat
ng mga taong sumusunod sa Kanya.

Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas
Ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani
mula sa Ang Salita'y Nagpakita sa Katawang-tao

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

YouTube:http://www.youtube.com/c/AngIglesiangMakapangyarihangDiyos
Blogger: http://angiglesiangmakapangyarihangdiyos.blogspot.hk/
Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalva...
Twitter: https://twitter.com/CAGchurchtl
Instagram: https://www.instagram.com/thechurchof...
Wordpress: https://angiglesiangmakapangyarihangdiyos...
Correo: contact.tl@kingdomsalvation.org