Tagalog Christian Music Video | "Talunin ng Katotohanan si Satanas Upang Makamit ng Diyos"

Hunyo 13, 2022

Talunin ng Katotohanan si Satanas Upang Makamit ng Diyos

Sa panahon ng pagtutustos at suporta ng Diyos,

sinasabi Niya sa tao'ng kalooban at hinihingi Niya.

'Pinapakita Niya'ng mga gawa't disposisyon Niya,

kung ano'ng mayro'n Siya't kung ano Siya sa tao.

I

Ang layuni'y upang tao'y mabigyan ng tayog,

upang makamit niya'ng katotohanan habang sumusunod sa Diyos.

Katotohanang 'to'y sandatang bigay ng Diyos sa tao,

mga sandata para sa laban kay Satanas.

'Pag may mga sandata tao'y dapat humarap sa mga pagsubok Niya.

Maraming paraan ang Diyos ng panunubok sa tao,

ngunit bawat isa'y kailangan ng "tulong"

kay Satanas, ang kaaway ng Diyos.

Kung tao'y kaya mang iligtas o hindi'y

nagdedepende kung kaya niyang talunin si Satanas;

kung tao'y kaya mang makamit ang kalayaan o hindi'y

nagdedepende kung kaya niyang gamitin ang sandata

upang pagtagumpayan ang pagkakabihag ni Satanas,

nang ito'y mawalan ng pag-asa't iwan siyang mag-isa.

Oh, oh, oh.

II

Pagkatapos bigyan ang tao ng mga sandata,

'binibigay ng Diyos ang tao kay Satanas.

Pinapayagan Niya 'tong subukin ang tayog ng tao

upang makita kung tao'y kayang tumakas sa bitag nito.

Kung siya'y makakatakas sa paglusob nito't mabubuhay pa rin,

siguradong tao'y makakapasa na sa pagsubok.

Ngunit kung tao'y nabibigong pagtagumpayan ito,

nagpapasakop kay Satanas, siya'y mabibigo na.

Anuman ang sinusuri ng Diyos sa tao,

ang pamantayan sa pagsubok Niya'y ang makita

kung tao'y naninindigan sa patotoo niya

'pag siya'y inaatake ni Satanas,

o kung tinalikdan na niya ang Diyos at sumuko na

habang siya'y nabibitag ni Satanas.

Kung tao'y kaya mang iligtas o hindi'y

nagdedepende kung kaya niyang talunin si Satanas;

kung tao'y kaya mang makamit ang kalayaan o hindi'y

nagdedepende kung kaya niyang gamitin ang sandata

upang pagtagumpayan ang pagkakabihag ni Satanas,

nang ito'y mawalan ng pag-asa't iwan siyang mag-isa.

Kung nawawalan ng pag-asa si Satanas at pinapalaya ang tao,

ibig sabihin 'di nito makukuha'ng tao mula sa Diyos,

hinding-hindi ito muling magpaparatang, manghihimasok,

hinding-hindi pahihirapan o aatakihin siya.

Gan'tong tao lang ang makakamit na ng Diyos.

Ito ang prosesong nakakamit ng Diyos ang tao.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger