Christian Music Video | "Kumawala sa mga Pagkaunawa sa Nasyonalidad at Lahi Para Hanapin ang Pagpapakita ng Diyos"

Abril 26, 2020

Anuman ang nasyonalidad mo, kalimutan mo 'to,

lagpasan 'yong pagkatao. Kalimutan mo 'to.

Gawain ng Diyos ay tingnan mo sa pananaw ng nilikha.

Sa gayo'y 'di mo malimita mga yapak ng Diyos.

Kumawala sa mga ideya mo ng nasyonalidad at lahi, hanapin pagpapakita ng Diyos.

Kumawala, 'wag palimita sa sarili mong ideya,

para makasalubong ka sa pagpapakita ng Diyos.

Kung hindi ay mananatili ka sa dilim, at di sasang-ayunan ng Diyos.

Hanapin pagpapakita ng Diyos! Hanapin pagpapakita ng Diyos!

Sa marami'y kakatwa ngayon—pagpapakita ng Diyos

sa isang bansa o lahi, pagpapakita ng Diyos doon.

Kay lalim ng kahulugan ng gawain Niya, at napakahalaga ng Kanyang pagpapakita!

Paano 'to posibleng masukat ng pagkaunawa't ideya ng tao?

Kumawala sa mga ideya mo ng nasyonalidad at lahi, hanapin pagpapakita ng Diyos.

Kumawala, 'wag palimita sa sarili mong ideya,

para makasalubong ka sa pagpapakita ng Diyos.

Kung hindi ay mananatili ka sa dilim, at di sasang-ayunan ng Diyos.

Hanapin pagpapakita ng Diyos! Hanapin pagpapakita ng Diyos!

Ang Diyos ay Diyos ng lahi ng tao, 'di pag-aari ng anumang bansa.

Gawai'y ayon sa plano Niya, 'di napipigil ng anumang anyo, o bansa.

'Di mo siguro naisip ito, o saloobin mo ay tanggihan ito,

o kung sa'n nakikita ang Diyos, mga tao ro'n ang inaayawan sa lupa.

Ngunit Diyos ay marunong.

May kapangyariha't katotohanan at sa Kanyang disposisyon,

isang grupo ng mga tao ang natamo Niya na isipa'y kaisa Niya,

at isang grupo ng mga taong gagawin Niyang ganap

na nalupig, nakapagtiis lahat ng pagsubok at pagdurusa,

at masusundan Siya hanggang wakas.

Kumawala sa mga ideya mo ng nasyonalidad at lahi, hanapin pagpapakita ng Diyos.

Kumawala, 'wag palimita sa sarili mong ideya,

para makasalubong ka sa pagpapakita ng Diyos.

Kung hindi ay mananatili ka sa dilim, at di sasang-ayunan ng Diyos.

Hanapin pagpapakita ng Diyos! Hanapin pagpapakita ng Diyos!

Hanapin pagpapakita ng Diyos!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger