Tagalog Christian Testimony Video | "Isang Magandang Paraan Para Mabuhay"

Setyembre 5, 2021

Ang bida ay laging itinuturing ang "huwag kang magsanhi ng problema" bilang mga salitang dapat ipamuhay. Sa kanyang mga pakikipag-ugnayan sa iba, sinisikap niyang huwag hiyain ang mga tao, ilantad ang kanilang mga pagkukulang o saktan ang kanilang damdamin. Iniisip niya na ito ay pagiging isang mabuting tao. Matapos maging isang lider ng iglesia, natutuklasan niya ang ilang problema sa mga tungkulin ng mga kapatid, ngunit hindi niya pinapansin ang mga iyon, sa takot na sumama ang loob nila. Kapag binabanggit niya ang isang isyu, pinagtatakpan lang niya ang problema, na nagiging sanhi para hindi matanto ng mga kapatid ang kabigatan ng kanilang mga isyu, sa gayon ay nahahadlangan ang gawain ng iglesia. Sa pamamagitan ng paghatol at paghahayag ng mga salita ng Diyos, nauunawaan niya na ang paggamit ng mga satanikong pilosopiyang ito sa kanyang mga pakikitungo sa iba ay nakasasama sa kanila, at sinisimulan niyang sadyain na maging isang matapat na tao ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan. Nakikita niya na ito lamang ang paraan para maging isang tunay na mabuting tao!

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin