Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan (Sipi 2)Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan (Sipi 2) Ang mga Nakakakilala Lamang sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos (Sipi 2)Ang mga Nakakakilala Lamang sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos (Sipi 2) Alam Mo Ba? Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao (Sipi 1)Alam Mo Ba? Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Dapat Mong Hanapin ang Paraan para Makaayon kay Cristo" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Dapat Mong Hanapin ang Paraan para Makaayon kay Cristo" (Sipi 2) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 12)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 12) Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Sipi 2)Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinatahanan ng Diyos" (Sipi 4)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinatahanan ng Diyos" (Sipi 4) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 2) Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan (Sipi 2)Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan (Sipi 2) Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan (Sipi 8)Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan (Sipi 8) Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (02-19-2020)Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (02-19-2020) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 5)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 5) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon" (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao" (Sipi 2) Yaon Lamang mga Nakakaalam sa Gawain ng Diyos Ngayon ang Maaaaring Maglingkod sa Diyos (Sipi 2)Yaon Lamang mga Nakakaalam sa Gawain ng Diyos Ngayon ang Maaaaring Maglingkod sa Diyos (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 8)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 8) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinatahanan ng Diyos" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinatahanan ng Diyos" (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (02-14-2020)Araw-araw na mga Salita ng Diyos – Buhay ng Isang Kristiyano (02-14-2020) Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos (Sipi 3)Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos (Sipi 3) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 5)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 5) Araw-araw na mga Salita ng Diyo | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyo | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 3)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 3) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 14)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 14) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 2) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 6)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 6) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 12)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 12) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 4)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 4) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 5)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 5) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 15)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 15) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 1) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 2)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 10)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 10) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 6)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 6) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 10)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 10) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 3)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 3) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 16)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 16) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 2)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" (Sipi 3)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" (Sipi 3) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" (Sipi 1) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 1) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 13)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 13) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 11)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 11) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 11)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 11) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" (Sipi 5)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" (Sipi 5) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" (Sipi 2)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 7)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi 7) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 4)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 4) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 8)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 8) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 5)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 5) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 7)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 7) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 8)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 8) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 8)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 8) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" (Sipi 1)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" (Sipi 1) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 5)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 5) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 10)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 10) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 17)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 17) Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 5)Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 5) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 4)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 4) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 15)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 15) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" (Sipi 11)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" (Sipi 11) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain" (Sipi 4)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain" (Sipi 4) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 3)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Sipi 3) Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 2)Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 2) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 10)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi 10) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" (Sipi 10)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" (Sipi 10) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" (Sipi 9)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" (Sipi 9) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" (Sipi 7)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" (Sipi 7) Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 7)Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 7) Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 3)Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Sipi 3) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 14)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" (Sipi 14) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" (Sipi I)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" (Sipi I) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi I)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi I) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi III)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi III) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi II)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" (Sipi II) Araw-araw na mga Salita ng Diyos | Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi VI)Araw-araw na mga Salita ng Diyos | Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi VI)

Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Sipi 5)

Mga Pagsasalaysay ng Salita ng Diyos   1  

Panimula

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" (Sipi 5)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos