Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Tagalog Christian Song | "Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Sundin ng Tao"Tagalog Christian Song | "Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Sundin ng Tao" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't MaaariIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't Maaari Nagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa SilanganNagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa Silangan Hinahatulan at Nililinis ng Diyos ang Tao sa mga Salita sa mga Huling ArawHinahatulan at Nililinis ng Diyos ang Tao sa mga Salita sa mga Huling Araw Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraanAlaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang PamamahalaTinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala Ang Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling ArawAng Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw Tagalog Christian Music Video | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao"Tagalog Christian Music Video | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao" Tagalog Christian Song | "Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao"Tagalog Christian Song | "Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao" Tagalog Christian Music Video | "Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos"Tagalog Christian Music Video | "Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos" Tagalog Christian Music Video | "Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong"Tagalog Christian Music Video | "Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong" Tagalog Christian Song | "Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita"Tagalog Christian Song | "Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita" Tagalog Christian Song | "Bukas na mga Atas Administratibo ng Diyos sa Sansinukob"Tagalog Christian Song | "Bukas na mga Atas Administratibo ng Diyos sa Sansinukob" Tagalog Christian Song | "Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos" Tagalog Song 2020 | "Nilikha ng Diyos ang Kalangitan, Lupa at Lahat ng Bagay Para Sa Sangkatauhan"Tagalog Song 2020 | "Nilikha ng Diyos ang Kalangitan, Lupa at Lahat ng Bagay Para Sa Sangkatauhan" Tagalog Christian Song | "Nililigtas ng Diyos ang Sumasamba sa Kanya at Lumalayo sa Kasamaan"Tagalog Christian Song | "Nililigtas ng Diyos ang Sumasamba sa Kanya at Lumalayo sa Kasamaan" Tagalog Christian Song 2020 | "Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay"Tagalog Christian Song 2020 | "Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay" Ang Himno ng Salita ng Diyos | "Alam Mo ba ang Gawain ng Diyos"Ang Himno ng Salita ng Diyos | "Alam Mo ba ang Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Song 2020 | "Dalanging Tunay"Tagalog Christian Song 2020 | "Dalanging Tunay" Tagalog Christian Song | "Talikuran ang mga Paniwala sa Relihiyon para Magawang Perpekto ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Talikuran ang mga Paniwala sa Relihiyon para Magawang Perpekto ng Diyos" Tagalog Gospel Song | "Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw"Tagalog Gospel Song | "Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw" Tagalog Christian Song | "Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas"Tagalog Christian Song | "Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas" Tagalog Christian Song 2020 | "Lahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng Maylikha"Tagalog Christian Song 2020 | "Lahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng Maylikha" Tagalog Christian Song | "Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (II) Dumating na ang Diyos at Naghahari"Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (II) Dumating na ang Diyos at Naghahari" Tagalog Christian Song | "Ang Nagkatawang-taong Anak ng Tao'y Diyos Mismo"Tagalog Christian Song | "Ang Nagkatawang-taong Anak ng Tao'y Diyos Mismo" Tagalog Christian Song - "Nadala na ng Diyos ang Tao sa Bagong Panahon"Tagalog Christian Song - "Nadala na ng Diyos ang Tao sa Bagong Panahon" Tagalog Christian Song | "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan"Tagalog Christian Song | "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan" Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain"Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain" Tagalog Christian Song | "Malalaking Pakinabang sa Paniniwala sa Praktikal na Diyos"Tagalog Christian Song | "Malalaking Pakinabang sa Paniniwala sa Praktikal na Diyos" Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng TaoGinagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao Tagalog Christian Song | "Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan"Tagalog Christian Song | "Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan" Tagalog Christian Song | "Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Paano Mo Sasalubungin Pagbalik ni Jesus"Tagalog Christian Song | "Paano Mo Sasalubungin Pagbalik ni Jesus" Tagalog Christian Song | "Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Manlilikha"Tagalog Christian Song | "Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Manlilikha" Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay"Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay" Tagalog Song “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian”Tagalog Song “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian” Tagalog Christian Song | "Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig"Tagalog Christian Song | "Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" Tagalog Christian Song 2019 | "Tumindig, Makipagtulungan sa Diyos"Tagalog Christian Song 2019 | "Tumindig, Makipagtulungan sa Diyos" Tagalog Christian Song | "Ang mga Tumatanggap lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Ang mga Tumatanggap lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos" Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng KatotohananDapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Ugat ng Pagkalaban at Pagsuway ng Tao sa Diyos"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Ugat ng Pagkalaban at Pagsuway ng Tao sa Diyos" Tagalog Gospel Song "Lahat ng Hiwaga ay Nailantad Na" | God Has Come Back and Revealed All MysteriesTagalog Gospel Song "Lahat ng Hiwaga ay Nailantad Na" | God Has Come Back and Revealed All Mysteries Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat" Kinakailangan ng mga Pagbabago sa Disposisyon ang Gawain ng Banal na EspirituKinakailangan ng mga Pagbabago sa Disposisyon ang Gawain ng Banal na Espiritu Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Awit Ng Kaharian (I) Nakababa na ang Kaharian sa Mundo"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Awit Ng Kaharian (I) Nakababa na ang Kaharian sa Mundo" Tagalog Christian Song | "Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago"Tagalog Christian Song | "Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago" Tagalog Christian Song | Lahat ng Bagay ay Nabubuhay sa mga Patakaran at Batas na Itinakda ng DiyosTagalog Christian Song | Lahat ng Bagay ay Nabubuhay sa mga Patakaran at Batas na Itinakda ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna NatinIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna Natin Tagalog Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating MuliTagalog Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli Tagalog Music Video |  Ang Katotohanan ng Bunga ng Kasamaan ng Tao na gawa ni SatanasTagalog Music Video | Ang Katotohanan ng Bunga ng Kasamaan ng Tao na gawa ni Satanas Tagalog Christian Song | "Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan"Tagalog Christian Song | "Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan" Tagalog Christian Music Video  | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian"Tagalog Christian Music Video | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian" Tagalog Christian Song | "Ibabalik ng Diyos ang Dating Estado ng Paglikha"Tagalog Christian Song | "Ibabalik ng Diyos ang Dating Estado ng Paglikha" Tagalog Christian Song | "Dumako sa Sion na may pagpupuri"Tagalog Christian Song | "Dumako sa Sion na may pagpupuri" Tagalog Music Video | Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang WakasTagalog Music Video | Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas Tagalog Christian Song | "Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal"Tagalog Christian Song | "Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal" Tagalog Christian Song | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob"Tagalog Christian Song | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob" Tagalog Christian Song | "Mas Nakikilala ng mga Tao ang Diyos sa Gawain ng mga Salita"Tagalog Christian Song | "Mas Nakikilala ng mga Tao ang Diyos sa Gawain ng mga Salita" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Tularan ang Panginoong Jesus"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Tularan ang Panginoong Jesus" Tagalog Christian Song | "Ang Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng Buhay"Tagalog Christian Song | "Ang Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng Buhay" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Isang Ilog ng Tubig ng Buhay"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Isang Ilog ng Tubig ng Buhay" Tagalog Song | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos"Tagalog Song | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos" Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu  Para Papuri ng Diyos MatamoSundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos”Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos” Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Makahulugang Ibig Sabihin ng Poot ng Diyos"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Makahulugang Ibig Sabihin ng Poot ng Diyos" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin" Tagalog Christian Song | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay"Tagalog Christian Song | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos ay Natatangi"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos ay Natatangi" Tagalog Christian Music Video | "Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila"Tagalog Christian Music Video | "Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Naihayag ng Diyos ang Kanyang Buong Disposisyon sa Tao"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Naihayag ng Diyos ang Kanyang Buong Disposisyon sa Tao" Tagalog Christian Song | "Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita"Tagalog Christian Song | "Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral" (Tagalog Song)Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral" (Tagalog Song) Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito" Mas Gumugulang ang mga Tao ng Diyos, mas Bumabagsak ang Malaking Pulang Dragon (Tagalog Song)Mas Gumugulang ang mga Tao ng Diyos, mas Bumabagsak ang Malaking Pulang Dragon (Tagalog Song) Tagalog Christian Music Video | "Ang Pagpapakumbaba ng Diyos ay Kaibig-ibig" (Tagalog Song)Tagalog Christian Music Video | "Ang Pagpapakumbaba ng Diyos ay Kaibig-ibig" (Tagalog Song) Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Alam Mo ba ang Iyong Misyon" (Tagalog song)Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Alam Mo ba ang Iyong Misyon" (Tagalog song) Tagalog Christian Music Video | "Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa" (Tagalog Dubbed)Tagalog Christian Music Video | "Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa" (Tagalog Dubbed) Tagalog Christian Music Video | Ang Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang TaoTagalog Christian Music Video | Ang Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang Tao Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang KapanahunanTagalog Christian Song | Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan Tagalog Christian Music Video | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan" (Tagalog Song)Tagalog Christian Music Video | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan" (Tagalog Song) Tagalog Gospel Song | "Dadakilain Ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil"Tagalog Gospel Song | "Dadakilain Ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil" Tagalog Christian Music Video | "Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos" (Tagalog song)Tagalog Christian Music Video | "Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos" (Tagalog song) Ang Layunin ng  Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan (Tagalog Song)Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan (Tagalog Song) Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan" Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga SalitaAng Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita Tagalog Christian Music Video | "Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus"Tagalog Christian Music Video | "Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus" Tagalog Christian Music Video | “Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos” (Tagalog song)Tagalog Christian Music Video | “Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos” (Tagalog song) Ang Kahulugan ng DasalAng Kahulugan ng Dasal Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Awit Ng Mga Mananagumpay"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Awit Ng Mga Mananagumpay" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos" Tagalog Christian Music Video | "Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao"Tagalog Christian Music Video | "Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao" Ang Tunay na Pananalig Ay Nagmumula Lamang sa Pagkilala sa mga Gawa ng Diyos (Tagalog Songs)Ang Tunay na Pananalig Ay Nagmumula Lamang sa Pagkilala sa mga Gawa ng Diyos (Tagalog Songs) Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Sino ang Nakilala ang Diyos sa Katawang-tao" (Tagalog songs)Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Sino ang Nakilala ang Diyos sa Katawang-tao" (Tagalog songs) Tagalog Christian Music Video | "Sa Pagkatakot Lang sa Diyos na Malalayuan ang Kasamaan"Tagalog Christian Music Video | "Sa Pagkatakot Lang sa Diyos na Malalayuan ang Kasamaan" Tagalog Christian Music Video "Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay"Tagalog Christian Music Video "Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay" Tagalog Christian Music Video | "Hinahanap Ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu" | Ang Pagtawag ng Pag-ibig ng DiyosTagalog Christian Music Video | "Hinahanap Ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu" | Ang Pagtawag ng Pag-ibig ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan" Tagalog Christian Song | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" (Tagalog Dubbed)Tagalog Christian Song | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" (Tagalog Dubbed) Tagalog Christian Music Video | "Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang"Tagalog Christian Music Video | "Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang" Tagalog Christian Song | "Kalooban ng D'yos Nabuksan na sa Lahat" (Tagalog Dubbed)Tagalog Christian Song | "Kalooban ng D'yos Nabuksan na sa Lahat" (Tagalog Dubbed) Tagalog Christian Music Video | "Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig"Tagalog Christian Music Video | "Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit" Christian Songs | Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-taoChristian Songs | Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang DiyosAng Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos The Best Tagalog Christian Music HD | "Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos" (Tagalog Dubbed)The Best Tagalog Christian Music HD | "Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos" (Tagalog Dubbed) Christian Music Video | Ang Lahat ng Nilikha ng Diyos ay Dapat Mapasailalim sa Kanyang KapamahalaanChristian Music Video | Ang Lahat ng Nilikha ng Diyos ay Dapat Mapasailalim sa Kanyang Kapamahalaan Tagalog Christian Music Video 2018 | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao"Tagalog Christian Music Video 2018 | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao" Tagalog Christian Music Video 2018 | "Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao"Tagalog Christian Music Video 2018 | "Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao" Tagalog Christian Music Video 2018 | Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa KapahingahanTagalog Christian Music Video 2018 | Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan Tagalog Christian Music Video | "Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Panatilihin ng Tao"Tagalog Christian Music Video | "Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Panatilihin ng Tao" Tagalog Christian Song | "Si Satanas ay Walang Maaaring Mabago sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Si Satanas ay Walang Maaaring Mabago sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Kabuluhan ng Dalawang Pagkakatawang-tao ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Kabuluhan ng Dalawang Pagkakatawang-tao ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa KanyaIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang KaligtasanHinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan Walang Kapangyarihan ang Makakapigil sa Nais ng Diyos na MakamitWalang Kapangyarihan ang Makakapigil sa Nais ng Diyos na Makamit Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Paghihinagpis ng MakapangyarihanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | D'yos Nagkatawang-tao upang Iligtas ang SangkatauhanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | D'yos Nagkatawang-tao upang Iligtas ang Sangkatauhan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng SangkatauhanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos Tagalog Christian Song | "Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas"Tagalog Christian Song | "Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Pangangalaga ng Diyos ay Laging Kasama ng SangkatauhanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Pangangalaga ng Diyos ay Laging Kasama ng Sangkatauhan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang mga Nalinis lang ang Makakapasok sa KapahingahanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang mga Nalinis lang ang Makakapasok sa Kapahingahan Tagalog Gospel Song | "Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian" | Nagbalik na ang Panginoong JesusTagalog Gospel Song | "Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian" | Nagbalik na ang Panginoong Jesus Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Walang Makahahadlang sa Gawain Ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Walang Makahahadlang sa Gawain Ng Diyos Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang SangkatauhanGumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Pagiging Totoo at Kaibig-ibig ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Pagiging Totoo at Kaibig-ibig ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay Ngang Dumating ang Diyos sa Gitna ng Mga TaoIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay Ngang Dumating ang Diyos sa Gitna ng Mga Tao Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila'y Sasamba sa Tunay na DiyosMagkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila'y Sasamba sa Tunay na Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Dalisay na Pag-ibig na Walang DungisIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag NiyaIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong  KapanahunanAng Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | 'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | 'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala" | Tagalog Praise and Worship SongIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala" | Tagalog Praise and Worship Song Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao" | Tagalog Praise SongIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao" | Tagalog Praise Song Tagalog Christian Song | Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbotTagalog Christian Song | Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong DiwaIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong Diwa Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar NiyaIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar Niya Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan? Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang SangkatauhanSa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan Ang mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng SalitaAng mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng Salita Tagalog Christian Song | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita" | Ikalawang pagbabalik ni JesucristoTagalog Christian Song | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita" | Ikalawang pagbabalik ni Jesucristo Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa SansinukobIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bumababa ang Diyos nang may PaghatolIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bumababa ang Diyos nang may Paghatol Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong SangkatauhanNagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan Tagalog na Cristianong Kanta | Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa SangkatauhanTagalog na Cristianong Kanta | Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan Tagalog na Cristianong Kanta | Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga BagayTagalog na Cristianong Kanta | Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay Tagalog na Cristianong Kanta | Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang TaoTagalog na Cristianong Kanta | Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang Tao Tagalog na Cristianong Kanta | Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang HariTagalog na Cristianong Kanta | Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Diyos Lamang ang May Landas ng BuhayIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Simbolo ng Disposisyon ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Simbolo ng Disposisyon ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Awa ng Diyos sa SangkatauhanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Awa ng Diyos sa Sangkatauhan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos Ang Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa SangkatauhanAng Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa Sangkatauhan Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa KanyaUmaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos Ang Pag-iral ng Sangkatauha’y Nakasalalay sa DiyosAng Pag-iral ng Sangkatauha’y Nakasalalay sa Diyos Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma’y Di-nagbabagoMga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma’y Di-nagbabago Paano Hahanapin mga Bakás ng DiyosPaano Hahanapin mga Bakás ng Diyos Sa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang TaoSa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang Tao Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng DiyosAng Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos Walang Nakababatid sa Pagdating ng DiyosWalang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa PagsulongAng Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng DiyosAng Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos Mga Simbolo ng Tagumpay ng DiyosMga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa TaoGaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang BuhaySi Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang PinakamamahalTinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng DiyosAng Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos

Tagalog Christian Song - "Nadala na ng Diyos ang Tao sa Bagong Panahon"

Mga Video ng mga Himno   1930  

Panimula

Tagalog Christian Song - "Nadala na ng Diyos ang Tao sa Bagong Panahon"

Gawain ng Diyos ang pumapatnubay

sa buong sansinukob at, higit pa rito,

ang kidlat ay direktang kumikislap

mula Silangan hanggang Kanluran.

I

Ipinalalaganap ng Diyos ang Kanyang gawain

sa mga bayang gentil.

Ang Kanyang kaluwalhatian ay kumikislap sa buong sansinukob.

Ang Kanyang kalooban,

na nakapaloob sa nakakalat na mga tao,

lahat ay pinakikilos ng Kanyang kamay,

ginagawa ang mga inatas na tungkulin.

Ngayon nakapasok na Siya sa bagong kapanahunan,

dinadala ang lahat ng tao sa ibang mundo.

II

Nang bumalik ang Diyos sa Kanyang "inang bayan,"

pinasimulan Niya ang isa pang bahagi ng Kanyang plano,

upang mas malalim pa Siyang makilala ng tao.

Lubusang minamasdan ng Diyos ang buong sansinukob,

nakikita Niya ang tamang oras

para magawa ang Kanyang gawain.

Nagmamadali Siya sa pagparoo't parito,

ginagawa ang Kanyang bagong gawain sa tao.

Tutal, ito'y bagong kapanahunan,

at nagdala na ang Diyos ng bagong gawain

para dalhin ang marami pang bagong tao

sa bagong kapanahunan

at palayasin ang mga aalisin Niya.

Tutal, ito'y bagong kapanahunan.

III

Sa bansa ng malaking pulang dragon,

nakagawa na ang Diyos ng gawaing 'di maaarok,

sanhi ng pagiging mabuway ng tao sa hangin.

Sa ihip nito, marami ang tahimik na natatangay.

Ito ang "giikan" na lilinisin ng Diyos.

Ito ang Kanyang plano, na inaasam Niya.

Tutal, ito'y bagong kapanahunan,

at nagdala na ang Diyos ng bagong gawain

para dalhin ang marami pang bagong tao

sa bagong kapanahunan

at palayasin ang mga aalisin Niya.

Tutal, ito'y bagong kapanahunan.

Ito ang bagong kapanahunan,

ito ang bagong kapanahunan,

tutal, ito ang bagong kapanahunan.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos