Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Tagalog Christian Praise Song | "Makapangyarihang Diyos, ang Puso Ko'y Sa'Yo" | God Is My Beloved

Mga Video ng mga Himno   9036  

Panimula

Tagalog Christian Praise Song | "Makapangyarihang Diyos, ang Puso Ko'y Sa'Yo" | God Is My Beloved


I

Kaninong mga salita ang pinakamatamis,

at pinalakas ang aking espiritu?

Kaninong pag-ibig ang pinakamaganda,

at kinuha ang aking puso?

Kaninong gawain ang pinaka-kahanga-hanga,

nililinis ang katiwalian ng sangkatauhan?

Sino ang nagbibigay sa akin ng malaking kaligtasan,

at nagdadala sa akin sa harap ng trono?

Sino ang nagbibigay sa akin ng isang tunay na buhay ng tao,

na pinapayagan akong makita muli ang liwanag?

Sino'ng pinaka-kaibig-ibig na Persona na palagi kong iniisip?

Makapangyarihang Diyos, aking Mahal,

Ika'y nasa puso ko.

Makapangyarihang Diyos, aking Mahal, ang puso ko'y sa'Yo.

II

Pinamahalaan mo ang sangkatauhan

sa loob ng anim na libong taon,

hindi kailanman huminto sa Iyong gawain.

Ngayon Ika'y naging katawang-tao muli,

upang makamit ang mga tao.

Ika'y napapabuntung-hininga sa mga ulap,

katiwalian ng sangkatauha'y napakalalim.

Umuupo Ka sa langit na nanonood ng mga kinikilos ng mga tao.

Naglalakad Ka kasama ang mga tao

at nakikipag-ugnayan sa kanila,

nakakaranas ng mga paghihirap sa mundo.

Nagbibigay Ka ng dugo ng Iyong puso, binibigay ang lahat

upang maperpekto ang mga nagmamahal Sa'Yo.

Makapangyarihang Diyos, aking mahal, Ikaw'y nasa puso ko.

Makapangyarihang Diyos, aking Mahal, ang puso ko'y sa'Yo.

III

Ano ang dapat makuha sa huli ng mga tao sa paniniwala sa Diyos?

Kaalaman tungkol sa Diyos at sa katotohanan.

Anong kahirapan ang pinaka-kapaki-pakinabang?

Iyong nagdudulot ng pagbabago sa disposisyon ng tao.

Anong mga sakripisyo ang makabuluhan?

Yaong mga pinuri ng Diyos.

Anong uri ng pagmamahal sa Diyos ang pinaka tunay?

Pag-ibig sa Kanya sa puso at sa isip ng lahat.

Inaasahan ng Diyos na ang mga tao ay mababago

sa disposisyon ng buhay at makakamit Niya.

Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang masiyahan Siya,

at paginhawahin ang Kanyang puso.

Makapangyarihang Diyos, aking mahal, Ika'y nasa puso ko.

Makapangyarihang Diyos, aking Mahal, ang puso ko'y sa'Yo.

Makapangyarihang Diyos, aking mahal, Ika'y nasa puso ko.

Makapangyarihang Diyos, aking Mahal, ang puso ko'y sa'Yo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos