Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" (Clip 1/2) 17:23
Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" (Clip 2/2) 47:35
"Pananampalataya sa Diyos 2" (Clip 1/2) Ano ang Ibig Sabihin ng Panginoon sa "Idalangin Ninyo ang sa Inyo’y Nagsisiusig"? 36:05
"Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" (Clips 1/2) Isang Kristiyano ang Kumilos nang Matapat at Pinagpala ng Diyos 41:11
"Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" (Clips 2/2) Paano Lutasin ang Panloloko at Maging Tapat na Tao na Naghahatid ng Kagalakan sa Diyos 57:10
"Sino Siya na Nagbalik" - Mga Patotoo ng Pagkakaranas ng Paghatol sa Harapan ng Upuan ni Cristo(Clip 7/7) 13:29
"Sino Siya na Nagbalik" - Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao (Clip 6/7) 23:46
"Sino Siya na Nagbalik" - Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng mga Salita ng Diyos at mga Salita na Umaayon Sa Katotohanan (Clip 5/7) 13:19
Tagalog Christian Full Movie "Sino Siya na Nagbalik" - Tanging ang Diyos ang Makagagawa ng Paghatol (Clip 4/7) 14:04
"Sino Siya na Nagbalik" - Paano Malalaman ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao (Clip 3/7) 28:04
"Sino Siya na Nagbalik" Clip 2 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2 19:05
"Sino Siya na Nagbalik" Clip 1 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1 20:23
"Saan Ang Aking Tahanan" Clip 1 - Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit 23:47
"Ang Sugo ng Ebanghelyo" Clip 3 - Paano Itinuturing ng mga Pastor at Elder ang Pagbabalik ng Panginoon 25:19
Tagalog Gospel Movie | "Ang Sugo ng Ebanghelyo" Clip 2 - Si Cristo ang Diyos na Nagkatawang-tao 15:17
"Ang Sugo ng Ebanghelyo" Clip 1 - Anong Ibig Sabihin ng Panginoong Hesus Nang Sabihin Niyang “Tapos na” sa Krus? 18:59
Tagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 4 40:13
"Anak, Umuwi Ka Na!" - "Maaaring Tagumpay na Maputol ng Taos na Pananampalataya sa Diyos ang Adiksyon sa Online Gaming" (Clip 3/4) 13:47

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye