Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

"Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos" (Salita ng Buhay) 27:44
Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan 7:21
Salita ng Buhay | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" (Mga Sipi, Entabladong Bersiyon) 12:52
Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | "Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod" 16:07
Salita ng Buhay | "Sinasamba ng Bawat Bansa ang Makapangyarihang Diyos" (Bersiyon sa Entablado) 11:35
Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Bersiyon sa Entablado) 13:26
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Kanino Ka Matapat?" (Salita ng Buhay) 16:33
Ang Awit ng Kaharian Ang kaharian ay bumababa sa mundo  (Bersiyon sa Entablado) 4:54
Ang Panaghoy ng Makapangyarihan sa Lahat (Mga Sipi, Entabladong Bersiyon) 9:53
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Binubuo ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao"  (Salita ng Buhay) 44:50
Tanging ang Nagawang Perpekto ang Makakapamuhay ng Makahulugang Buhay 45:38
Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at ang Kanyang Gawain ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos 43:40
Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos (Ikalawang bahagi) 53:37
Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | "Ang Mahalagang Kaibahan sa Pagitan ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Mga Taong Ginamit ng Diyos"  (Salita ng Buhay) 41:47
Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob Ang Ikalabing-isang Pagbigkas (Tagalog Dubbed) 25:00
Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | Dapat Kang Mamuhay sa Katotohanan Dahil Naniniwala Ka sa Diyos (Salita ng Buhay) 15:22
Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | Ang Kakanyahan ng Katawang-tao na Pinanahanan ng Diyos (Ikalawang bahagi) 41:35
Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | Ang Kakanyahan ng Katawang-tao na Pinanahanan ng Diyos (Unang bahagi) 36:59

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye