Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ikatlong Bahagi

Ang Mga Salita ng Anak ng Taong Nagkatawang-tao nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia (I, II, III, IV)

Ang Mga Salita ng Anak ng Taong Nagkatawang-tao nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia(I)

1Ang Landas... (1)
2Ang Landas… (2)
3Ang Landas... (3)
4Ang Landas... (4)
5Ang Landas... (5)
6Ang Landas... (6)
7Ang Landas... (7)
8Ang Landas... (8)
9Anong Pananaw ang Dapat Panghawakan ng mga Mananampalataya
10Ang Tiwaling Tao ay Walang Kakayanang Kumatawan sa Diyos
11Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod
12Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos
13Ang Pagtatatag ng Isang Wastong Kaugnayan sa Diyos ay Napakahalaga
14Inaakay ng Isang Normal Na Espirituwal na Buhay Ang Mga Tao sa Tamang Landas
15Ang mga Pangako sa Mga Nagawang Perpekto
16Ang Masama ay Dapat Parusahan
17Paano Maglingkod Ayon sa Kalooban ng Diyos
18Paano Malaman ang Realidad
19Pagtalakay Sa Buhay Iglesia at sa Totoong Buhay
20Tungkol Sa Pagtupad Ng Lahat Ng Kanilang Tungkulin
21Tungkol sa Pagkasangkapan ng Diyos sa Tao
22Isagawa ang Katotohanan Sa Sandaling Inyong Maunawaan Ito
23Ang Isang Taong Nagkakamit ng Kaligtasan ay Yaong Nakahandang Isagawa ang Katotohanan
24Tungkol sa Karanasan
25Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan
26Dumating na ang Milenyong Kaharian
27Kumusta Ang Iyong Kaugnayan sa Diyos
28Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ay ang Diyos Mismo
29Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan
30Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad nang Inaakala ng Tao?
31Dapat Kang Mamuhay sa Katotohanan Dahil Naniniwala Ka sa Diyos
32Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
33Ang Mahalagang Kaibahan sa Pagitan ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Mga Taong Ginamit ng Diyos
34Dapat na Nakatuon sa Katotohanan ang Pananampalataya sa Diyos, Hindi sa mga Relihiyosong Ritwal
35Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
36Ang Tunay na Pag-ibig sa Diyos ay Kusa
37Tungkol sa Pagsasagawa ng Panalangin
38Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa Mga Yapak ng Diyos
39Yaong Nagbago Ang Kanilang Disposisyon ay Yaong Mga Pumasok sa Realidad ng Katotohanan
40Tungkol sa Pagpapatahimik sa Iyong Puso sa Harap ng Diyos
41Isaisip ang Kalooban ng Diyos Upang Makamit ang Pagka-perpekto
42Yaong Mga Sumusunod sa Diyos na Mayroong Isang Tunay na Puso ay Tiyak na Makakamit ng Diyos
43Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita
44Ang Lahat ay Natatamo sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos
45Ang Mga Tao na Maaaring Walang Pasubali na Masunurin Tungo sa Praktikalidad ng Diyos ay Yaong Mga Tunay na Umiibig Sa Diyos
46Yaong Mga Gagawing Perpekto ay Kailangang Sumailalim sa Pagpipino
47Sa Pamamagitan Lamang ng Pagdanas ng Masasakit na Mga Pagsubok Mo Malalaman Ang Kagandahan ng Diyos
48Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos
49Isang Maikling Pagtalakay Tungkol sa “Dumating na ang Milenyong Kaharian”
50Tanging ang mga Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos
51Paano Nakilala ni Pedro si Hesus
52Sa Pamamagitan Lamang ng Pagdanas ng Kapinuhan Maaaring Ibigin Nang Tunay ng Tao ang Diyos
53Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag
54Tanging Yaong Mga Nagtutuon ng Pansin sa Pagsasagawa Ang Maaaring Gawing Perpekto
55Ang Gawain ng Banal na Espiritu at Ang Gawain ni Satanas
56Ikaw Ba’y Nabuhay?
57Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos
58Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos