Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Apendise:

Mga Interpretasyon ng mga Hiwaga ng mga Salita ng Diyos

1Pakahulugan sa Unang Pagbigkas
2Pakahulugan sa Ikatlong Pagbigkas
3Pakahulugan sa Ikaapat na Pagbigkas
4Pakahulugan sa Ikalimang Pagbigkas
5Pakahulugan sa Ikaanim na Pagbigkas
6Tungkol sa Buhay ni Pedro
7Pakahulugan sa Ikawalong Pagbigkas
8Pakahulugan sa Ikasiyam na Pagbigkas
9Karagdagan 1: Ang Unang Pagbigkas
10Pakahulugan sa Ikasampung Pagbigkas
11Pakahulugan sa Ikalabing-isang Pagbigkas
12Karagdagan 2: Ang Ikalawang Pagbigkas
13Interpretasyon ng Ikalabindalawang Pagbigkas
14Interpretasyon ng Ikalabintatlong Pagbigkas
15Pakahulugan sa Ikalabing-apat na Pagbigkas
16Interpretasyon ng Ikalabinlimang Pagbigkas
17Pakahulugan sa Ikalabing-anim na Pagbigkas
18Pakahulugan sa Ikalabing-pitong Pagbigkas
19Pakahulugan ng Ikalabing-walong Pagbigkas
20Pakahulugan sa Ikalabing-siyam na Pagbigkas
21Pagpapakahulugan sa Ika-dalawampung Pagbigkas
22Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-isang Pagbigkas
23Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-dalawa at Ikadalawampu’t-tatlong Pagbigkas
24Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-apat at Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas
25Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-anim na Pagbigkas
26Interpretasyon ng Ikadalawampu’t-pitong Pagbigkas
27Interpretasyon ng Ikadalawampu’t-walong Pagbigkas
28Interpretasyon ng Ikadalawampu’t siyam na Pagbigkas
29Pakahulugan sa Ikatatlumpung Pagbigkas
30Ang Pagpapaliwanag sa Ikatatlumpu’t isang Pagbigkas
31Interpretasyon sa Ikatatlumpu’t dalawang Pagbigkas
32Pakahulugan ng Ang Ika-tatlumpu’t tatlong Pagbigkas
33Pakahulugan sa Ikatatlumpu’t-limang Pagbigkas
34Pakahulugan sa Ikatatlumpu’t-anim na Pagbigkas
35Interpretasyon sa Ikatatlumpu’t walong Pagbigkas
36Pakahulugan sa Ikatatlumpu’t-siyam na Pagbigkas
37Pakahulugan sa Ika-apatnapung Pagbigkas
38Pagpapakahulugan sa Ikaapatnapu’t-isang Pagbigkas
39Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-dalawang Pagbigkas
40Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-apat at Ikaapatnapu’t-limang Mga Pagbigkas
41Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-anim na Pagbigkas