Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Apendise:

Mga Interpretasyon ng mga Hiwaga ng mga Salita ng Diyos

1Pakahulugan sa Unang Pagbigkas
2Pakahulugan sa Ikatlong Pagbigkas
3Pakahulugan sa Ikaapat na Pagbigkas
4Pakahulugan sa Ikalimang Pagbigkas
5Pakahulugan sa Ikaanim na Pagbigkas
6Tungkol sa Buhay ni Pedro
7Pakahulugan sa Ikawalong Pagbigkas
8Pakahulugan sa Ikasiyam na Pagbigkas
9Karagdagan 1: Ang Unang Pagbigkas
10Pakahulugan sa Ikasampung Pagbigkas
11Pakahulugan sa Ikalabing-isang Pagbigkas
12Karagdagan 2: Ang Ikalawang Pagbigkas
13Interpretasyon ng Ikalabindalawang Pagbigkas
14Interpretasyon ng Ikalabintatlong Pagbigkas
15Pakahulugan sa Ikalabing-apat na Pagbigkas
16Pakahulugan sa Ikalabing-anim na Pagbigkas
17Pakahulugan sa Ikalabing-pitong Pagbigkas
18Pakahulugan ng Ikalabing-walong Pagbigkas
19Pakahulugan sa Ikalabing-siyam na Pagbigkas
20Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-isang Pagbigkas
21Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-dalawa at Ikadalawampu’t-tatlong Pagbigkas
22Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-apat at Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas
23Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-anim na Pagbigkas
24Interpretasyon ng Ikadalawampu’t-pitong Pagbigkas
25Interpretasyon ng Ikadalawampu’t-walong Pagbigkas
26Interpretasyon ng Ikadalawampu’t siyam na Pagbigkas
27Pakahulugan sa Ikatatlumpung Pagbigkas
28Ang Pagpapaliwanag sa Ikatatlumpu’t isang Pagbigkas
29Interpretasyon sa Ikatatlumpu’t dalawang Pagbigkas
30Pakahulugan ng Ang Ika-tatlumpu’t tatlong Pagbigkas
31Interpretasyon sa Ikatatlumpu’t walong Pagbigkas
32Pakahulugan sa Ika-apatnapung Pagbigkas
33Pagpapakahulugan sa Ikaapatnapu’t-isang Pagbigkas
34Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-dalawang Pagbigkas
35Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-apat at Ikaapatnapu’t-limang Mga Pagbigkas
36Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-anim na Pagbigkas
37Interpretasyon ng Ikalabinlimang Pagbigkas