Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ikalawang Bahagi

Ang Mga Salita ng Anak ng Taong Nagkatawang-tao nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia (I, II, III, IV)

Ang Mga Salita ng Anak ng Taong Nagkatawang-tao nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia(I)

1Ang Landas... (1)
2Ang Landas… (2)
3Ang Landas... (3)
4Ang Landas... (4)
5Ang Landas... (5)
6Ang Landas... (6)
7Ang Landas... (7)
8Ang Landas... (8)
9Anong Pananaw ang Dapat Panghawakan ng mga Mananampalataya
10Ang Tiwaling Tao ay Hindi Maaaring Kumatawan sa Diyos
11Pagtatapos ng Relihiyosong Serbisyo
12Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos
13Ang Pagtatatag ng Isang Wastong Kaugnayan sa Diyos ay Napakahalaga
14Inaakay ng Isang Normal Na Espirituwal na Buhay Ang Mga Tao sa Tamang Landas
15Ang mga Pangako para sa mga Naging Perpekto
16Ang Masama ay Nararapat Parusahan
17Paano Maglingkod Ayon sa Kalooban ng Diyos
18Paano Malaman ang Realidad
19Pagtalakay Sa Buhay Iglesia at sa Totoong Buhay
20Tungkol sa Pagkasangkapan ng Diyos sa Tao
21Isagawa ang Katotohanan Sa Sandaling Inyong Maunawaan Ito
22Ang Isang Taong Nagkakamit ng Kaligtasan ay Yaong Nakahandang Isagawa ang Katotohanan
23Tungkol sa Karanasan
24Ang mga Kautusan ng Bagong Kapanahunan
25Dumating na ang Milenyong Kaharian
26Kumusta Ang Iyong Kaugnayan sa Diyos
27Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ay ang Diyos Mismo
28Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan
29Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad nang Inaakala ng Tao?
30Nararapat Kang Mamuhay sa Katotohanan Dahil Naniniwala Ka sa Diyos
31Ang Dagundong ng Pitong Kulog—Nangangahula Na ang Kaharian ng Ebanghelyo ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
32Ang Mahalagang Pagkakaiba sa Pagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao at ang mga Taong Ginamit ng Diyos
33Dapat na Nakatuon sa Katotohanan ang Pananampalataya sa Diyos, Hindi sa mga Relihiyosong Ritwal
34Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
35Ang Tunay na Pag-ibig sa Diyos ay Kusa
36Tungkol sa Pagsasagawa ng Panalangin
37Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa Mga Yapak ng Diyos
38Yaong Nagbago Ang Kanilang Disposisyon ay Yaong Mga Pumasok sa Realidad ng Katotohanan
39Tungkol sa Pagpapatahimik sa Iyong Puso sa Harap ng Diyos
40Ang Tunay na Masunurin ay Tiyak na Makakamit ng Diyos
41Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita
42Ang Lahat ay Natatamo sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos
43Ang Mga Tao na Maaaring Walang Pasubali na Masunurin Tungo sa Praktikalidad ng Diyos ay Yaong Mga Tunay na Umiibig Sa Diyos
44Sa Pamamagitan Lamang ng Pagdanas ng Masasakit na Mga Pagsubok Mo Malalaman Ang Kagandahan ng Diyos
45Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos
46Isang Maikling Pagtalakay Tungkol sa “Dumating na ang Milenyong Kaharian”
47Tanging ang mga Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos
48Paano Nakilala ni Pedro si Jesus
49Sa Pamamagitan Lamang ng Pagdanas ng Kapinuhan Maaaring Ibigin Nang Tunay ng Tao ang Diyos
50Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag
51Tanging Yaong Mga Nagtutuon ng Pansin sa Pagsasagawa Ang Maaaring Gawing Perpekto
52Ikaw Ba’y Nabuhay?
53Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos
54Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos