Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Apendise:

Mga Interpretasyon ng mga Hiwaga ng mga Salita ng Diyos