from Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

published on

Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos

Ang Himno ng Salita ng Diyos Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos I Naibalik ang tao sa dati niyang anyo. Tungkuli'y matutupad, lugar nila'y hawak, ayos ng Diyos ay masusunod. May grupo na ang Diyos na sa lupa Siya'y sasambahin. Siya ay magtatayo ng kahariang sasamba sa Kanya sa lupa. Siya ay magtatayo ng kahariang sasamba sa Kanya sa lupa. II Tagumpay Niya'y magpakailanman sa lupa. Kaaway Niya'y magpakailanman masisira. Ibabalik nito ang plano nang tao'y lalangin. Ibabalik nito ang plano nang lahat ay lalangin, at ibabalik kapangyarihan Niya sa lupa, Kapangyarihan Niya sa lahat at sa mga kaaway Niya. Ito'y mga simbolo ng tagumpay, ng ganap Niyang tagumpay. Ito'y mga simbolo ng tagumpay, ng ganap Niyang tagumpay. III Mula ngayon tao'y papasok sa kapahingahan, papasok sa buhay na may tamang landas. Papasok rin ang Diyos kasama ng sangkatauhan, papasok sa walang hanggang buhay kasama ng tao. Wala na ang pagkasala't pag alsa. Panaghoy sa lupa mawawala, lahat ay mawawala. Ang mga lumalaban sa Diyos wala na sa lupa. Diyos lang at mga taong naligtas ang mananatili. Kanyang mga likha'y mananatili. Kanyang mga likha'y mananatili. Kanyang mga likha'y mananatili. Kanyang mga likha'y mananatili. mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang tao

Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos

  • Caricamento...
Ibahagi Facebook
Ibahagi Twitter
Ibahagi Google+
Ibahagi Pinterest
Ibahagi Reddit