from Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

published on

Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos

Ang Himno ng Salita ng Diyos Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos I Ang paghatol ng Diyos ay di lang, sa iilang salita, sa paglinaw sa katangian ng tao, bagkus ay pagbunyag, pakikitungo sa paglipas ng panahon. Tratong di matumbasan ng karaniwang salita, katotohanang di saklaw ng tao Tanging gawang tunay na paghatol; tanging paghatol na gabay ng pagsunod natin sa Diyos sa puso't salita, sa isip o gawa, siya'y tunay na makilala. II Dulot ay kamalayan sa wangis ng Panginoon, at katotohanang di natin pagtalima. "Ituturo hangari't layon ng Kanyang gawa" at ng misteryong di saklaw ng tao. Upang malaman ang katiwalian at ang kapangitan sa sarili. Tanging gawang tunay na paghatol; tanging paghatol na gabay ng pagsunod natin sa Diyos sa puso't salita, sa isip o gawa siya'y tunay na makilala. III Ito'y epekto ng gawa ng Diyos epekto na dulot ng paghatol. Buod nito ay ang mabuksan ang daan, katotohanan, at ang buhay ng Diyos sa yaong sa Kanya'y tiwala. Ito'y gawa ng Diyos sa paghatol. Tanging gawang tunay na paghatol; tanging paghatol na gabay ng pagsunod natin sa Diyos sa puso't salita, sa isip o gawa siya'y tunay na makilala. mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang tao

Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos

  • Caricamento...
Ibahagi Facebook
Ibahagi Twitter
Ibahagi Google+
Ibahagi Pinterest
Ibahagi Reddit