Mga Patotoo Tungkol sa Pagbabalik sa Diyos

98 artikulo 7 video

Pagsisisi ng Isang Doktor

Ni Yang Fan, Tsina Noong nagsimula akong magsanay ng medisina, lagi akong nagsisikap nang husto na maging mabait at propesyonal. Trinato ko nang mabu…

Ang Diyos Ay nasa Aking Tabi

Ni Guozi, Estados Unidos Ipinanganak ako sa isang Kristiyanong pamilya, at noong ako ay isang taong gulang, tinanggap ng aking ina ang bagong gawain …

Isang Kristiyanong Espirituwal na Paggising

Ni Lingwu, Japan Ako ay ipinanganak noong 80’s, at isinilang sa pamilya ng isang ordinaryong magsasaka. Ang kuya ko ay palaging may sakit simula noon…

Natagpuan Ko ang Tunay na Liwanag

Naniniwala ang mga Protestante at Katoliko sa iisang Diyos. Pareho silang naniniwala sa Panginoong Jesus. Bilang resulta, tinanggap ko ang imbitasyon ng pinuno ng maliit na grupo na sumama sa kanya sa iglesia. Matapos pakinggan ang pangangaral ng mga pastor at marinig ang pananalita tungkol sa Biblia ng ilang kapatid, nagkaroon ako ng ilang pagkaunawa tungkol sa buhay ng Panginoong Jesus. Ginawa nitong magkaroon ako ng higit na pananampalataya sa Panginoon.

Kontakin Kami Gamit ang Messnger