Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala

Wu You    Lungsod ng Hechi, Lalawigan ng Guangxi

Ilang panahon na ang nakalipas, isinaayos para sa akin ng iglesia na mamuhay kasama ang isang tagakupkop na pamilya sa mga pang-gawaing kadahilanan. Nang una akong nagkaroon ng pagbabahagi sa kapatid na lalaki at babae ng tagakupkop na pamilya, sinabi nila, "Pinakanatatakot kami sa pananalangin sa pagbabahagi. Alam namin kung ano ang aming sasabihin kapag nananalangin kami nang mag-isa, ngunit pagdating sa pananalangin sa pagbabahagi, hindi talaga namin alam kung ano ang sasabihin." Nang marinig ko ito, naisip ko sa sarili ko, "Kung hindi kami mananalangin sa panahon ng pagbabahagi hindi namin matatanggap ang gawain ng Banal na Espiritu, at hindi magiging epektibo ang komunikasyon. Dapat kaming manalangin!" Ngunit pagkatapos ay nag-isip akong muli, na iniisip na kung sila ay talagang takot sa pananalangin, hindi ba sila magkakaroon ng opinyon sa akin kapag pinilit ko silang manalangin? Upang matupad ang aking mga tungkulin sa pag-aayos ng mga artikulo, kakailanganin kong manatili kasama ang tagakupkop na pamilya nang mahabang panahon. Paano kung sila ay magkaroon ng opinyon tungkol sa akin at hindi na naisin na kupkupin ako dahil hindi ako sumang-ayon sa kanilang mga kagustuhan? Sa palagay ko ay dapat lamang akong sumang-ayon sa kanilang mga kagustuhan. Kaya, sa buong panahon ng sumunod na buwan, hindi kami kailanman nanalangin sa panahon ng pagbabahagi. Ginawa nitong nakababagot at walang latoy ang komunikasyon tungkol sa mga salita ng Diyos, at lubos na kulang sa pagliliwanag ng Banal na Espiritu. Madalas din kaming lumalayo sa paksa. Unti-unti, ang kondisyon ng kapatid na lalaki at babae ay naging mas hindi normal, at hindi na sila masyadong handa na magkaroon ng pagbabahagi. Kahit na mayroon kaming pagbabahagi, lagi silang nakakatulog at sa pang-araw-araw na buhay ay nabigo silang magbigay ng pagpapahalaga sa pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos. Nanood sila ng telebisyon sa tuwing may oras sila, at hindi na masyadong mainit sa akin, at nagiging atubili pa na makipag-usap sa akin. Naharap sa sitwasyong ito, ako ay talagang nasaktan at nalito: sinunod ko ang kanilang mga kagustuhan sa lahat ng bagay, at hindi nakasakit sa kanila. Bakit sila ganito?

Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala

Sa sandali lamang na ako ay natuliro dahil sa sitwasyong ito, niliwanagan ako ng mga salita ng Diyos: “Kung wala kang wastong kaugnayan sa Diyos, maging anuman ang iyong gawin upang mapanatili ang iyong kaugnayan sa ibang mga tao, kahit gaano ka man kasikap gumawa o gaano man karaming lakas ang iyong ibuhos, makakabilang pa rin ito sa isang pilosopiya sa buhay ng tao. Pinananatili mo ang iyong kalagayan sa gitna ng mga tao sa pamamagitan ng isang pananaw ng tao at isang pilosopiya ng tao upang purihin ka nila. Hindi ka nagtatatag ng wastong mga kaugnayan sa mga tao alinsunod sa salita ng Diyos. Kung hindi ka magtutuon ng pansin sa iyong mga kaugnayan sa mga tao ngunit nagpapanatili ng isang wastong kaugnayan sa Diyos, kung ikaw ay nakahandang ibigay ang iyong puso sa Diyos at matututuhang sundin Siya, likas lamang na, ang iyong mga kaugnayan sa lahat ng mga tao ay magiging wasto. … Ang isang wastong kaugnayan sa pagitan ng mga tao ay itinatatag sa saligan ng pagbibigay ng kanilang puso sa Diyos; hindi ito natatamo sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao” (“Ang Pagtatatag ng Isang Wastong Kaugnayan sa Diyos ay Napakahalaga” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos bigla kong nakita ang liwanag. Ang kinalabasan, lumitaw ang sitwasyong ito sapagkat ako ay walang taros na nakatuon sa pagpapanatili ng mga relasyon ng laman sa pagitan ng mga tao, at hindi nakatuon sa pagbuo ng isang normal na relasyon sa Diyos. Sa pagbabalik tanaw sa kung paano ako nakipagkasundo sa aking tagakupkop na pamilya, upang magkaroon sila ng isang kanais-nais na palagay sa akin, at maging payag na kupkupin ako, sinunod ko sila sa lahat ng bagay at ginawa ang lahat upang mapaunlakan sila, nang hindi isinasaalang-alang ang mga prinsipyo ng katotohanan o kung ang aking ang mga pagkilos ay pakikinabangan nila. Nang malaman ko ang tungkol sa kanilang pagkatakot sa pananalangin sa panahon ng pagbabahagi, hindi ako nakipag-usap sa kanila tungkol sa mga may kaugnayang katotohanan upang tulungan silang maunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng pananalangin; sa halip, upang pangalagaan ang aking sariling mga interes, sinunod ko sila at naging mapagbigay sa kanilang nais na huwag manalangin sa panahon ng pagbabahagi, na siyang gumawa sa aming pakikipag-ugnayan sa isang ganap na pisikal na relasyon ng tao. Dahil sa walang panalangin, walang paghahangad, o paghahatid, walang paraan upang maabot ang pagliliwanag ng Banal na Espiritu at Kanyang patnubay sa panahon ng pagbabahagi, o upang magkaroon ng pagkabuhay sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos. Bilang resulta, ang aming mga sitwasyon ay naging mas hindi normal, at hindi namin nagawang panatilihin ang normal na relasyon. Alam kong mabuti ang kahalagahan ng panalangin. Ang panalangin ay tumutulong sa mga tao na maantig ng Espiritu ng Diyos, at isang paraan para gumana ang Banal na Espiritu. Ang panalangin ay makakatulong sa atin upang magkaroon ng higit na pagliliwanag mula sa Banal na Espiritu upang mas maunawaan ang katotohanan. Bukod dito, ang pananalangin bago ang pagbabahagi ay palaging isang paraan upang ipakita ang lugar ng Diyos sa puso ng tao, na nagpapakita na pinararangalan ng tao ang Diyos nang higit sa lahat. Ngunit patuloy pa rin ako sa pilosopiya sa buhay ni Satanas-"Maging makamundong matalino alang-alang sa pansariling kaligtasan"–na tinatanggal ang panalangin upang mapanatili ang aking mga relasyon. Ipinakita nito na talagang wala akong lugar para sa Diyos sa aking puso, at ganap akong pinamunuan sa loob ng pilosopiya ni Satanas. Lagi akong nagsikap na mapanatili ang isang pisikal na relasyon sa mga tao-ang pag-uugaling ito ay nauugnay sa aking lansakang pagkupkop ng satanikong pilosopiya na "Maging makamundong matalino alang-alang sa pansariling kaligtasan." Ginawang tiwali nito ang aking puso at kaluluwa, na ginagawa akong duwag, makasarili at kasuklam-suklam, na nagdudulot sa akin na maging di-makatarungan, at hindi maisagawa ang katotohanan. Naaalala ko nang maraming pagkakataon sa nakaraan nang ako ay tumindig sa pagsalungat sa Diyos na inudyukan ng pagliligtas ng sarili: Nang pinamumunuan ko ang iglesia, nakita ko ang mga tao na nagkakalat ng ilang mga ideya, nagkakalat ng pagka-negatibo, ginagambala ang buhay sa iglesia, ngunit hindi ako nangahas na pigilan sila, dahil sa takot na kapag nagsalita ako ng ilang bagay ay isasapanganib nito ang aking mga interes. Sa pamamahala sa gawaing ebanghelyo, umurong ako nang ang mga kapatid ay nagreklamo na napakahirap ng mga bagay-bagay, at hindi nangahas na humingi ng higit sa kanila, na natatakot na masaktan ko sila at mawala ang aking lugar sa kanilang mga puso. Sa paggawa nito, nagdulot ako sa aming gawaing ebanghelyo na maging hindi epektibo. Sa paggawa kasama ang grupo na responsable sa pag-aayos ng mga artikulo, napansin ko na ang kapatid na babae na kapareha ko ay hindi seryoso sa kanyang gawain ngunit natakot akong sabihin ito sa kanya, dahil sa takot na siya ay magiging malungkot at magkakaroon ng mga masasamang opinyon laban sa akin na makakaapekto sa aming pagkakasundo. ... Sa puntong ito, nakita ko nang malinaw na sa lahat ng bagay na ginawa ko, ang aking pansin ay palaging sa saloobin ng iba sa akin at pagsusuri sa akin. Iningatan ko ang aking lugar at imahe sa puso ng ibang tao, at isinaalang-alang ang sarili kong mga pakinabang at kawalan. Masasabing lubos akong namumuhay sa pilosopiya ni Satanas na "Maging makamundong matalino alang-alang sa pansariling kaligtasan." Ito ay naging prinsipyo ng aking mga aksyon, ang batayan kung paano ako gumanap bilang isang tao. Hinihingi ng Diyos sa mga tao na italaga ang kanilang sarili sa pakikipaglaban para sa katarungan at katotohanan, na magkaroon ng lakas ng loob na hindi magpasakop sa panlulupig ng mga puwersa ng kadiliman, at tumindig sa kanilang saligan, na hindi sumusunod sa karamihan ng tao, o nagtataglay ng mga kawalang-katarungan. Gayunpaman, ang satanikong pilosopiyang ito na "Maging makamundong matalino alang-alang sa pansariling kaligtasan" ay tinuturuan ng mali ang mga tao na maging makasarili at magpasakop sa mga puwersa ng kadiliman. Hindi nila isinasaalang-alang ang alituntunin o posisyon sa anumang ginagawa nila, kundi kung ito lamang ay kapaki-pakinabang sa kanilang sarili. Itong satanikong pilosopiyang "Maging makamundong matalino alang-alang sa pansariling kaligtasan" ay isang negatibong prinsipyo na lubos na sumasalungat sa katotohanan - isang kasangkapang ginamit ni Satanas upang gawing tiwali ang mga tao. Sa pamumuhay ayon sa prinsipyong ito, ang mga tao ay nagiging mas mapanlinlang, tuso, makasarili, at kasuklam-suklam. Unti-unti nawawala sa kanila ang mga katangian na bumubuo sa isang totoong tao. Ang satanikong pilosopiya ay nakabibitag at nakapipinsala. Kailanma’y ayaw ko nang mabuhay na muli ayon sa pilosopiyang ito! Nang maunawaan ko ang lahat ng ito, nakipag-usap ako sa kapatid na lalaki at babae ng tagakupkop na pamilya tungkol sa katotohanan na may kaugnayan sa panalangin. Sa sandaling naunawaan nila ang kahulugan at kahalagahan ng panalangin, nakahanda silang magsanay sa pananalangin sa panahon ng pagbabahagi at, sa gayon, nagbago ang kanilang mga sitwasyon.

Naharap sa katotohanan ng sitwasyon, aking nalaman na ang pamumuhay ayon sa satanikong pilosopiya ay nakasasama sa lahat ng paraan. Mula ngayon, nanunumpa akong itutuloy ang pagpupunyagi sa katotohanan nang buong puso, makita nang malinaw ang lahat ng uri ng mga satanikong pilosopiya na aking tinaglay, at huminto sa pamumuhay nang ayon sa gayong mga pilosopiya. Gusto kong hayaan ang Diyos, at ang salita ng Diyos na maghari sa aking puso at mamahala. Hayaang ang katotohanan ay maging tagapamahala ng aking puso upang ako ay mabuhay ayon sa salita ng Diyos sa lahat ng bagay.

Sinundan:Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna

Sumunod:Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin