Recital-latest-expression

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Dinggin ang tinig ng Lumikha, at kilalanin ang natatanging Diyos Mismo sa pamamagitan ng Kanyang gawain at disposisyon.

Iba pa