Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang mga Patotoo ng mga Mananagumpay

1Sumaakin ang Pag-ibig ng Diyos sa Madilim na Bilangguan ng Diyablo
2Ang Puwersa ng Buhay na Hindi Kailanman Mapapawi
3Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi
4Humahalimuyak mula sa Pagdurusa ang Bango ng Pag-ibig
5Ginawa Ako ng Pag-uusig at Pagdurusa na Lalo pang Mahalin ang Diyos
6Matapos Dumanas ng Matinding Paghihirap, ang Pagmamahal ko sa Diyos ay Lalong Tumibay
7Sapagkat Napinsala Ako ng Mga Demonyo, Lalo Ko pang Natatanto Kung Gaano Kahalaga ang Biyaya ng Diyos
8Mga Pagdurusa at mga Pagsubok—ang mga Pagpapala ng Pinapaboran
9Sa Mga Panahon ng Suliranin, Pinagkalooban Ako ng Salita ng Diyos ng Lakas ng Loob
10Isang Awit ng Buhay sa Gitna ng Pagkawasak
11Ang mga Salita ng Diyos ay Lumilikha ng mga Himala sa Buhay
12Inakay Ako ng mga Salita ng Diyos na Magpatotoo
13Nasa Bilangguan sa Kalakasan ng Kabataan
14Ang Malupit na Pag-uusig ng Pamahalaang CCP ay Pinatitibay Lamang ang Aking Pagmamahal sa Diyos
15Napatibay ng Pagmamahal ng Diyos ang Puso Ko
16Ginabayan ng mga Salita ng Diyos, Nadaig Ko ang Panunupil ng mga Puwersa ng Kadiliman
17Diyos ang Aking Lakas sa Buhay
18Pagdanas sa Pag-ibig ng Diyos sa Gitna ng Kahirapan
19Ang Umaandap na Liwanag ng Buhay sa Madilim na Pugad ng mga Halimaw
20Napalakas ng Pagdanas ng Malupit na Pag-uusig ang Pananampalataya Ko sa Diyos
21Ginagabayan Ako Ng Tanglaw ng Diyos Sa Gitna ng Paghihirap
22Lakas Ko sa Buhay ang Salita ng Diyos
23Ginagabayan Ako ng Diyos para Makayanan ang Pagmamalupit ng mga Demonyo
24Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi
25Pagkamulat sa Gitna ng Pagdurusa at Paghihirap
26Ang Kahigitan at Kadakilaan ng Kapangyarihan ng Buhay ng Diyos
27Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos
28Isang Mas Malalim na Karanasan sa Pagmamahal ng Diyos sa Pamamagitan ng Pagpasok sa Pugad ng mga Demonyo
29Dumating Ako sa Malinaw na Pagkilala sa Pagmamahal at Pagkamuhi sa Pamamagitan ng Pagsailalim sa Kapaitan ng Pag-uusig
30Sa Gitna ng Paghihirap, Nasa Akin ang Pag-ibig ng Diyos
31Sa Bingit ng Kamatayan, Tinulungan Ako ng Makapangyarihang Diyos
32Walang Hangganan ang Pagmamahal ng Diyos