Mga Himno ng Karanasan sa Buhay

Mga Himno ng Karanasan sa Buhay

Mga Kategorya ng Himno

Himno ng Salita ng Diyos
Mga Himno ng Salita ng Diyos
Pinakabagong mga Himno
Pinakabagong mga Himno

Iba pang mga Album

Pagkilala sa Diyos
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Karanasan sa Buhay

Mga Mood

Dakila at Taimtim
Dakila at Taimtim
Madamdamin
Madamdamin
Liriko
Liriko
Masaya
Masaya
Masigasig
Masigasig
Nakakarelaks
Nakakarelaks

  O Minamahal Ko, Hinahanap Kita


  I


  Nasa'n Ka, minamahal ko? Alam Mo bang hanap-hanap Kita? 'Pag walang liwanag, kay sakit mabuhay. Sa kadiliman, hinahanap Kita. Di ako nawawalan ng puso, o pag-asa, pero mas masigasig na hanapin Ka. Inaasam ko na magpakita Kang muli, 'pag mukha Mo'y nakikita ko. Oh Diyos, minamahal ko, pinakamaganda, tulad Ka ng maningning na buwan. Oh Diyos, minamahal Ko, nabibihag Mo puso ko. Wala akong ibang mahal bukod sa 'Yo. Sa 'Yo ang puso ko.


  II


  Narinig Mong tinatawag Kita, kumakatok sa pinto ng aking puso. Tinig Mo'y narinig ko at binuksan ang pinto, sinasalubong ko ang 'Yong pagbabalik. Nangyari na ang matagal ko ng inaasahan, nahaluan ng ligaya ang mga luha. Katotohana'y dinadala Mo sa sangkatauhan, nakita ko ang paglitaw ng tunay na liwanag. Oh Diyos, minamahal ko, pinakamaganda, tulad Ka ng maningning na buwan. Oh Diyos, minamahal Ko, nabibihag Mo puso ko. Wala akong ibang mahal bukod sa 'Yo. Sa 'Yo ang puso ko.


  III


  Nabubuhay ako sa 'Yong pamilya, dumadalo sa pista ng Cordero. Araw-araw kong tinatamasa salita Mo, walang kasing saya ang puso ko. Nawa'y gabayan ako ng 'Yong mga kamay, patakbuhin Mo 'ko nang mabilis sa likuran Mo. Uhaw akong maging isang matalik Mo, at makasama Ka sa lahat ng oras. Oh Diyos, minamahal ko, pinakamaganda, tulad Ka ng maningning na buwan. Oh Diyos, minamahal Ko, nabibihag Mo puso ko. Wala akong ibang mahal bukod sa 'Yo. Sa 'Yo ang puso ko.


  IV


  Sa 'Yong paghatol at pagkastigo, nakikita ko kabanala't kat'wiran Mo. Sa salita Mo'y nalinis ako at napangyari Mo na maipanganak muli. Katotohana'y nagiging buhay ko, Tinamasa ko pagmamahal Mong tunay. Mamahalin Kita, paglilingkuran, laging malapit sa 'Yo puso ko. Oh Diyos, minamahal ko, pinakamaganda, tulad Ka ng maningning na buwan. Oh Diyos, minamahal Ko, nabibihag Mo puso ko. Wala akong ibang mahal bukod sa 'Yo. Sa 'Yo ang puso ko. Sa 'Yo ang puso ko.


  mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Himno ng Karanasan sa Buhay

Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupain ng Canaan Kung 'Di Ako Iniligtas ng Diyos Awit ng Taos-pusong Pagkapit Para Kanino Ba Nabubuhay Ang Tao Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita Makapangyarihang Diyos ay Lumitaw sa Silangan ng Mundo Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan Saan ang aking tahanan Disidido Akong Sundin ang Diyos Pananabik Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan Puso-sa-Puso sa Diyos Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Pinagpalang Tunay Pagkakaugnay sa Diyos O Panginoon, Nasaan Ka Purihin ang Diyos nang Buong Puso Ang Pag-ibig ng Diyos ay Laging Nananatili sa Aking Puso O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso Napakaligaya Kong Matamo ang Pag-ibig ng Diyos Makapangyarihang Diyos, ang Puso Ko’y Sa’Yo Wala Nang Ibang Nanaisin pa ang Aking Puso Alam ng Diyos ang Aking Puso Oh Diyos, ang Aking Puso ay Magpakailanma'y Nakadikit sa Iyo Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman Mahalin ang Diyos ang Aking Nais Gusto Kong Mahalin ang Diyos nang Mas Malalim Kasama Ka Hanggang Wakas Pinupuri ng Lahat ng Tao ang Makapangyarihang Diyos Makapangyarihang Diyos, ang Hari ng Kaluwalhatian Pagtitika Ikaw Lamang ang Makapagliligtas sa Akin Ang Buhay ng Isang Bagong Tao Ang Landas ng Mapagmahal na Diyos ay Inilalantad ang Katotohanan at Kamalian Mahal Ko, Pakihintay Ako Panahon Naghihintay sa Mabuting Balita ng Diyos O Minamahal Ko, Hinahanap Kita Sana Maantig Muli ng Diyos Ang Ating Mga Espiritu Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin Pasasalamat at Papuri sa Makapangyarihang Diyos

0(Mga) Resulta ng Paghahanap