from Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

published on

Siya Ang Ating Diyos

Ang Himno ng Salita ng Diyos Siya Ang Ating Diyos I Siya lang ang may alam ng ating iniisip. Uri't diwa natin ay talos N'ya, tulad ng palad N'ya. Tanging S'ya ang hukom sa taong tiwali at suwail. Tanging S'ya ang magsasabi't gagawa sa atin sa ngalan ng Diyos. S'ya lang ang nag aangkin ng kapangyariha't dunong ng Diyos. Tanging S'ya lamang ang nag aangkin ng dangal ng Diyos. Ang disposisyon ng Diyos at kung ano S'ya at mayro'n S'ya ay ganap na hayag sa buo, sa buo Niyang katawan. S'ya lang ang makapagdadala ng liwanag sa atin. S'ya lang ang makapagtuturo ng tamang daan. S'ya lang maghahayag mga hiwagang di hayag ng Diyos Di hayag ng Diyos mula sa paglikha hanggang ngayon. S'ya lang ang magliligtas sa atin mula kay Satanas at mula sa tiwali ng ating, ng ating disposisyon. S'ya lang ang magliligtas sa atin mula kay Satanas, at sa tiwaling disposisyon, ng ating disposisyon. II Sa sandaling iyon, isip ay nagkamalay, espiritu natin ay tila nabuhay: Ang karaniwan at hamak na taong ito, na namumuhay kasama natin at di natin tanggap sino Siya? Di ba't S'ya ay asam natin araw at gabi, Pinakahihintay: Panginoong Jesu Cristo? S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos! S'ya ang katotohanan, daan, at buhay! S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos! S'ya ang katotohanan, daan, at buhay! Tunay ngang katotohanan, daan, at buhay! Di ba't S'ya ay asam natin araw at gabi, Pinakahihintay: Panginoong Jesu Cristo? S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos! S'ya ang katotohanan, daan, at buhay! S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos! S'ya ang katotohanan, daan, at buhay! Tunay ngang katotohanan, daan, at buhay! mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang tao

Siya Ang Ating Diyos

  • Caricamento...
Ibahagi Facebook
Ibahagi Twitter
Ibahagi Google+
Ibahagi Pinterest
Ibahagi Reddit