Mga Kategorya ng Himno

hymns-of-god-word
Mga Himno ng Salita ng Diyos
hymns-of-experience
Mga Himno ng Karanasan sa Buhay
new
Pinakabagong mga Himno

Iba pang mga Album

experience
Mga Karanasan sa Buhay
gospel-witness
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
witness-god
Pagpapatotoo sa Diyos
know-god
Pagkilala sa Diyos
praise-god
Pagpuri sa Diyos

Mga Mood

mood-majestic-and-solemn
Dakila at Taimtim
mood-passionate
Madamdamin
mood-lyrical
Liriko
mood-lighthearted
Masaya
mood-enthusiastic
Masigasig
mood-relaxing
Nakakarelaks

0(Mga) Resulta ng Paghahanap