Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

Unang Bahagi

Mga Klasikong Salita ng Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

(Mga Seleksyon)

1Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan
2Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
3Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan
4Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao
5Ang Tao ay Maliligtas Lamang sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos
6Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
7Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”
8Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa
9Ang mga Hindi Kaayon kay Kristo ay Tiyak na Kalaban ng Diyos
10Marami ang mga Tinawag, Datapuwa’t Kakaunti ang mga Nahirang
11Dapat Mong Hanapin ang Paraan ng Pagiging Kaayon kay Kristo
12Ikaw ba ay Tunay na Mananampalataya sa Diyos?
13Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan
14Alam Mo Ba? Nakagawa ang Diyos ng Isang Dakilang Bagay sa Gitna ng Mga Tao
15Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan
16Dapat Gumawa Ka ng Sapat na Kabutihan upang Paghandaan ang Iyong Hantungan
17Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan
18Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad nang Inaakala ng Tao?
19Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
20Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa Mga Yapak ng Diyos
21Ang Gawain sa Kapanahunan ng Kautusan
22Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos
23Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)
24Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos
25Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at Kanyang Gawa ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos
26Paano Makatatanggap ng mga Pahayag ng Diyos ang Taong Ipinakahulugan ang Diyos sa Kanyang Pagkaintindi?
27Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao
28Ang Dalawang Pagkakatawang-tao ay Kukumpleto sa Kahalagahan ng Pagkakatawang-tao
29Ang Mahalagang Pagkakaiba sa Pagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao at ang mga Taong Ginamit ng Diyos
30Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao
31Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao
32Ang Diyos ay ang Panginoon ng Lahat ng Nilalang
33Umiiral ba ang Trinidad?