from Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

published on

Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid  ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang Hanggang Buhay I Ang Diyos mismo ay buhay at katotohanan, at ang buhay Nya't katotohanan magkaugnay. Pag di nakamtan katotohanan N'ya, walang buhay. Kung walang gabay at tulong ng Kanyang katotohanan, mga titik at pangaral lamang ang sa tao'y naiwan, tao'y naiwan sa kamatayan. Ang buhay at katotohanan ng Diyos magkaugnay at laging nariyan. Kung di mo batid bukal ng katotohanan, tustos ng buhay di nakakamtan. Si Kristo ng mga huling araw dala'y buhay taglay ang katotohanang nananatili't walang hanggan. Katotohanang dapat tahakin ng tao upang buhay ay kamtan. Tanging daan sa pagkilala sa Diyos at sa Kanyang pagsang ayon. II Kung talikuran mo ang landas na dala ni Kristo ng mga huling araw ay tinalikuran mo ang pagsang ayon ni Hesus, at lumayo ka sa kaharian ng langit. Ikaw ay naging bihag at alipin ng kasaysayan. Kung di napasa iyo tustos ng buhay, tiyak di taglay ang katotohanan. Isa ka lamang bulok na laman, imahinasyo'y hungkag, walang bungang kaisipan. Ang Kristo ng mga huling araw dala'y buhay taglay ang katotohanang nananatili't walang hanggan. Katotohanang dapat tahakin ng tao upang buhay ay kamtan. Tanging daan sa pagkilala sa Diyos at sa Kanyang pagsang ayon. III Mga salita sa mga aklat hindi buhay, ang talaan ng kasaysaya'y di katotohanan, mga dating daan ng lumipas hindi tala ng salita ng Diyos ngayon. Katotohanang hayag ng Diyos lamang sa mundo at sa mga tao'y. Hinahayag kalooban N'ya't mga gawa. Mga tao'y gapos ng kasaysayan at kulong sa doktrina, nakagapos ng mga tuntunin, di makakamit ang landas ng walang hanggang buhay. Sila'y meron lang sanlibong taóng kasaysayan at aral, parang languyang di umaagos, di tubig ng bukal ng buhay mula sa trono ng Diyos. Ang hindi uminom sa tubig na ito, ay tila naglalakad na bangkay, bilang alipin ni Satanas, mga anak ng imp'yerno. Ang Kristo ng mga huling araw dala'y buhay taglay ang katotohanang nananatili't walang hanggan. Katotohanang dapat tahakin ng tao upang buhay ay kamtan. Tanging daan sa pagkilala sa Diyos at sa Kanyang pagsang ayon. Si Kristo ng mga huling araw dala'y daan sa buhay na walang hanggan. mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang tao

Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay

  • Caricamento...
Ibahagi Facebook
Ibahagi Twitter
Ibahagi Google+
Ibahagi Pinterest
Ibahagi Reddit