Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Himno ng Karanasan sa Buhay

Mga Himno ng Karanasan sa Buhay

Mga Kategorya ng Himno

hymns-of-god-word
Mga Himno ng Salita ng Diyos
Pinakabagong mga Himno
Pinakabagong mga Himno

Iba pang mga Album

Pagkilala sa Diyos
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Karanasan sa Buhay

Mga Mood

Dakila at Taimtim
Dakila at Taimtim
Madamdamin
Madamdamin
Liriko
Liriko
Masaya
Masaya
Masigasig
Masigasig
Nakakarelaks
Nakakarelaks

Mga Himno ng Karanasan sa Buhay

Makapangyarihang Diyos ay Lumitaw sa Silangan ng Mundo Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Kaligtasan ng Sangkatauhan Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag O Panginoon, Nasaan Ka Ang Palaging Sariwang mga Tanawin ng Kaharian O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal Makapangyarihang Diyos, ang Hari ng Kaluwalhatian Pagtitipon sa Sion Pasasalamat at Papuri sa Makapangyarihang Diyos O Makapangyarihang Diyos, Napakaluwalhati Mo Purihin ang Diyos nang Buong Puso Ang Landas ng Mapagmahal na Diyos ay Inilalantad ang Katotohanan at Kamalian Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupain ng Canaan Paghahandog ng Taimtim na Puso sa Diyos Pinupuri ng Lahat ng Tao ang Makapangyarihang Diyos Nilikha Mo, Ako'y Iyo Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Pinagpalang Tunay Panahon Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos Puso-sa-Puso sa Diyos Kung 'Di Ako Iniligtas ng Diyos O Minamahal Ko, Hinahanap Kita Mahal Ko, Pakihintay Ako Pananabik Kahanga-hanga na dumating na ang Makapangyarihang Diyos Umaapaw ang Pagmamahal ng Diyos sa Buong Mundo Makapangyarihang Diyos, ang Puso Ko’y Sa’Yo Awit ng Taos-pusong Pagkapit Pag-ibig ng Diyos Pumapaligid sa Puso Ko Saan ang aking tahanan Napakaligaya Kong Matamo ang Pag-ibig ng Diyos Ang Buhay ng Isang Bagong Tao Gusto Kong Mahalin ang Diyos nang Mas Malalim Pagkakaugnay sa Diyos Mahalin ang Diyos ang Aking Nais Kailangang Mapasa Tao ang Katotohanan para Mabuhay Nawa'y Mabatid Natin ang Pagiging Kaibig-ibig ng Diyos Sana Maantig Muli ng Diyos Ang Ating Mga Espiritu Tumatakbo Tungo sa Landas ng Liwanag Magpapasakop Ako sa Mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay Disidido Akong Sundin ang Diyos Ikaw Ay Nasa Puso Ko Panahon ng Paghihiwalay Naghihintay sa Mabuting Balita ng Diyos Hindi Ako Titigil Hanggang Makamit Ko ang Katotohanan Pagtitika Ikaw ang Aking Tunay na Buhay Paano Mababawi ang Nawalang Kaligtasan Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo Para Kanino Ba Nabubuhay Ang Tao Napakarami Kong Nakakamit Mula sa Pagkastigo at Paghatol ng Diyos Maging Bagong Tao at Aliwin ang Puso ng Diyos Ang Pag-ibig ng Diyos ay Laging Nananatili sa Aking Puso Alam ng Diyos ang Aking Puso Wala Nang Ibang Nanaisin pa ang Aking Puso Oh Diyos, ang Aking Puso ay Magpakailanma'y Nakadikit sa Iyo Kasama Ka Hanggang Wakas Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman Ang Biyaya ng Diyos ay Kasing Lalim ng Dagat Ikaw Lamang ang Makapagliligtas sa Akin Sino ang Nakakaunawa sa Kalungkutan ng Diyos? Isang Panaghoy para sa Kalunos-lunos na Mundo Awit ng Pagmamahal sa Diyos nang Walang Panghihinayang

0(Mga) Resulta ng Paghahanap